• logo ungheni

Movila Măgura

  • Informații

Movila Măgura

Monument seminificativ în primul rând prin peisaj și bogăția faunistică.

Movila se află pe un deal, cu o înălţime de 14 metri, iar altitudinea absolută a acesteia este de 388 metri, situându-se pe locul doi ca mărime în Republica Moldova, după dealul Bălăneştiului. În perioada interbelică pe vârful Movilei Măgura a fost instalată o cruce, care a fost dărâmată de sovietici. În locul ei a fost ridicat un observator de lemn ce nu s-a păstrat până în zilele noastre, iar astăzi la locul său inițial este reinstalată o cruce acoperită cu inox.

Din punct de vedere istoric, monumentul conține un tumul de înhumare antic de origine migraționistă şi urmele unei aşezări Cucuteni-Tripolie, mileniul III î. Hr., fiind descoperite fragmente mici de ceramică, dar și un vas piriform cu patru figurine, ce erau reprezentări decorative feminine. Pe vârful movilei au mai fost dezgropate o strachină și o cupă, iar în preajma Măgurei s-a găsit o spadă bine păstrată, datând cu veacul al XV-lea.

O dată în doi ani, pe 10 iulie, în preajma tumulului este organizat festivalul ”În ospeție la Movila Măgurii”. Punctul culminant al festivalului îl constituie hora imensă pe care o încing sătenii în jurul movilei.

Perioada istorică

Epoca antică, epoca medievală

Locație

Ne întâlnim aici: