• logo ungheni

Fortificația medievală de la Țuțora „Șanțul lui Zamoisky”

  • Informații

Fortificația medievală de la Țuțora „Șanțul lui Zamoisky”

În satul Buzduganii de Jos se păstrează urmele unei fortificații militare (cetăți) la trecerea vadului peste Prut, care reprezintă un şanț în cerc, având lățimea de 30 m şi adâncimea de 20 m.

Aceasta a apărut urmare a operațiunii din vara anului 1595 când armata poloneză (7300), condusă de hatmanul Jan Zamoyski a intrat în Moldova și la 27 august a ocupat Hotinul. După cucerirea capitalei Iași, la 3 septembrie marele hatman polonez l-a instaurat în scaunul domnesc pe Ieremia Movilă. Introducerea armatei poloneze în Moldova a provocat o reacție rapidă a Porții Otomane. La început, în Moldova a intrat o puternică armată a tătarilor (aproximativ 25 de mii), în frunte cu hanul Crimeii, Gazi Giray II. La vestea înaintării tătarilor dinspre Chișinău spre Iași, Zamoyski și-a transferat oastea pe malul stâng al Prutului pentru a proteja vadul de trecere a râului (între Ungheni și Valea Mare), construind o fortificație specială, din șanțuri săpate și carele „obozului” (grupului), iar din față de un val de apărare cu 13 bastioane și patru porți.

Localitatea păstrează vestigii din perioada fierului târziu, secolele VI-IV î. Hr., fiind o aşezare umană şi o trecătoare la Prut în perioada respectivă. Unitatea teritorială a fost atestată documentar începând cu anul 1454, pe parcursul diverselor perioade fiind și reşedință temporară domnească (sec. XVI-XVII), bază militară otomană (sec. XVII-XVIII), oraş medieval moldovenesc, spațiu al numeroaselor confruntări militare turco-moldo-tătaro-polone etc.

În cest spațiu a fost descoperit un bogat material arheologic.

Epoca antică, epoca medievală

Ne întâlnim aici: