• logo ungheni

Despre Proiect

 • Informații

Despre Proiect

Descriere:

Proiectul se concentrează pe dezvoltarea economică și socială durabilă, în funcție de nevoile și resursele specifice, cu accent pe îmbunătățirea infrastructurii turistice și valorificarea patrimoniului natural, istoric și cultural local. Astfel, va fi creat un set de produse turistice integrate, competitive la nivel regional, corespunzând resurselor turistice disponibile și poziționând acest domeniu în principalele priorități economice ale regiunii Ungheni.

Obiective:

Obiectiv general:

Dezvoltarea economică sustenabilă și crearea unei imagini pozitive a municipiului și raionului Ungheni ca destinație turistică prin stimularea potențialului turistic și promovarea brand-lui turistic local.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea activităților turistice care contribuie la creșterea numărului de turiști, precum și la atractivitatea orașului și raionului Ungheni.
 2. Stimularea dezvoltării turismului într-o manieră integrată și durabilă, care să permită crearea de rețele turistice și promovarea în comun a patrimoniului cultural și dezvoltarea unor instrumente turistice adecvate.
 3. Crearea unui cadru de comunicare și cooperare adecvat și promovarea parteneriatelor între principalii actori, din sectorul public și privat, implicați în mod esențial în dezvoltarea domeniului turistic.

Grupuri țintă:

 1. Autorități locale: Primăria municipiului Ungheni, Consiliul Raional Ungheni, Direcția Cultură și Turism prin implementarea activităților legate de promovarea turismului și replanificarea în mod durabil a destinațiilor turistice și a evenimentelor culturale tradiționale.
 2.  Agenții și entități sectoriale: Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni, muzee.
 3. Cetăţeni ai municipiului și raionului Ungheni (peste 101.000), turişti interni şi externi, mediul de afaceri local şi oraşele înfrățite, asociaţii locale de meşteşugari, jurnalişti.

Activități:

Grup de Activități 1: Stimularea cooperării pentru promovarea turismului

1.1. Studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale

1.2. Ateliere de valorificare a meșteșugurilor locale și master class-uri

1.3. Vizite turistice ale jurnaliștilor naționali și ale operatorilor de turism din orașele înfrățite municipiului Ungheni

1.4. Crearea și funcționarea cluster-lui local de promotori turistici ”Ungheni 2030”

1.5. Tabere de vară „Ungheniul Turistic” în metoda ”photo voice”

Grup de Activități 2: Crearea unui model regional și transfrontalier durabil

2.1. Crearea Centrului de Informare Turistică  virtual

2.2. Instalarea indicatoarelor turistice de informare cu QR cod

2.3. Asigurarea condițiilor pentru evenimente turistico-culturale

2.4. Campanie de promovare a soluțiilor prietenoase mediului pentru facilitățile turistice

Grup de Activități 3: Crearea Centrului de Informare Turistică

3.1. Lucrări de amenajare a Centrului de Informare Turistică

3.2. Inaugurarea și funcționarea Centrului de Informare Turistică

Grup de Activități 4: Branding regional prin intermediul materialelor informaționale și promoționale

4.1. Realizarea materialelor de informare si promovare

4.2. Activități digitale

4.3. Evenimente publice

Rezultate:

 1. Un studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale, menit să identifice oportunități de afaceri în domeniile turistic și cultural pentru a determina priorități strategice pentru acest domeniu;
 2.  4 Ateliere de valorificare a meșteșugurilor locale cu scopul de a crea un mediu prietenos și util pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat provenite din produse tradiționale;
 3.  O bază de date cu meșteri populari locali și regionali creată și pusă la dispoziția publicului larg;
 4.  4 cicluri de master class-uri pentru publicul larg privind răspândirea tradițiilor și culturii regiunii Ungheni;
 5.  2 vizite turistice pentru jurnalişti naţionali şi operatori turistici din oraşele înfrățite având ca scop promovarea turismului regional la nivel internaţional;
 6. Un cluster local de promotori turistici creat și asocierea cu un cluster transfrontalier similar poziționând regiunea Ungheni ca și atracție turistică transfrontalieră și internațională;
 7.  2 ture de tabere de vară cu participanți din orașele înfrățite efectuate, în vederea sporirii imaginii regiunii Ungheni la nivel internațional;
 8. O infrastructură digitală bazată pe web (Centrul virtual) de informare turistică creat, care sprijină turiștii în căutarea destinațiilor adecvate și accesarea pachetelor turistice;
 9.  30 de indicatoare de informare turistică cu coduri QR instalate, contribuind la o mai bună informare a destinațiilor turistice și promovarea patrimoniului cultural;
 10.  Un sistem integrat pentru evenimente achiziționat și instalat care creează condiții pentru organizarea de evenimente respectând standardele internaționale;
 11.  O campanie de promovare a soluțiilor prietenoase mediului și eficiente energetic pentru afacerile turistice din regiune.
 12. Centru de Informare Turistică construit și echipat îmbunătățind calitatea serviciilor oferite turiștilor;
 13. Materiale de informare și promovare: pliante de prezentare (400 unități), pliante de promovare (800 unități), buletine informative electronice (5 ediții), Manual turistic (800 unități), Ghid pentru promotorul turistic (250 unități) elaborat și difuzat, crescând nivelul de informare a publicului larg despre destinațiile și ofertele turistice; Hărți cu itinerarii turistice (1000 de unități), magneți (1000 de unități), tricouri (400 de unități), cupe (200 de unități), Eco-bags (500 de unități) produse și distribuite;
 14. Regiunea Ungheniu devine una de interes pentru turiştii interni şi internaţionali prin intermediul unui film de promovare despre Ungheni produs şi difuzat;
 15. Promovarea produselor tradiționale regionale în cadrul a 2 târguri.

Ne întâlnim aici: