• logo ungheni

Clusterul Turistic

 • Informații

Clusterul Turistic

Ne întâlnim aici:

Scuarul „Grigore Vieru”

 • Informații

Scuarul „Grigore Vieru”

A fost amenajat în centrul municipiului Ungheni în 2010, pe o suprafață de 6000 metri pătrați, dotat cu bănci pentru recreere, coșuri de gunoi, corpuri pentru iluminat, s-au plantat arbori și arbuști, specii de flori anuale și multianuale, a fost construit un havuz. A fost instalat bustul lui Grigore Vieru, precum și alte 7 sculpturi realizate în cadrul Taberei de sculptură din 2012. Cea mai veche sculptură din parc datează din anul 2000.

Proiectul ”Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”  se focusează pe dezvoltarea economică durabilă și crearea unei imagini pozitive a regiunii Ungheni ca destinație turistică.

Ferma de cai

 • Informații

Ferma de cai

În anii 1967-1968 a fost data în exploatare ferma de cai din Ungheni, înființată la propunerea lui Iacob Ciachir. Astfel, orașul Ungheni devenise celebru în spațiul sovietic, datorită fermei sale de cai pur sânge, care număra peste 120 de cai, inclusiv de rasă pură engleză. Ferma găzduia concursul unional de hipism. În memoria întemeietorului, la Ungheni este desfășurată anual / bi-anual competiția națională la hipism Cupa „Iacob Ciachir”.

Ne întâlnim aici:

Piața Independenței & Havuzul pietonal

 • Informații

Piața Independenței & Havuzul pietonal

Piața Independenței, construită inițial ca piață administrativă în 1952, a fost transformată în zonă pietonală a municipiului Ungheni în 2022.

Punctul de atracție al pieței este havuzul pietonal cu show de lumini și muzică. Cu o suprafață de 621 metri pătrați, havuzul de tip uscat, funcționează zilnic, ghidându-se după un program stabilit în prealabil. Astfel, la amiază, între orele 12.00 și 13.00, havuzul este pus în funcțiune, iar seara, în între orele 18.00 și 22.00.

Ne întâlnim aici:

Despre Proiect

 • Informații

Despre Proiect

Descriere:

Proiectul se concentrează pe dezvoltarea economică și socială durabilă, în funcție de nevoile și resursele specifice, cu accent pe îmbunătățirea infrastructurii turistice și valorificarea patrimoniului natural, istoric și cultural local. Astfel, va fi creat un set de produse turistice integrate, competitive la nivel regional, corespunzând resurselor turistice disponibile și poziționând acest domeniu în principalele priorități economice ale regiunii Ungheni.

Obiective:

Obiectiv general:

Dezvoltarea economică sustenabilă și crearea unei imagini pozitive a municipiului și raionului Ungheni ca destinație turistică prin stimularea potențialului turistic și promovarea brand-lui turistic local.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea activităților turistice care contribuie la creșterea numărului de turiști, precum și la atractivitatea orașului și raionului Ungheni.
 2. Stimularea dezvoltării turismului într-o manieră integrată și durabilă, care să permită crearea de rețele turistice și promovarea în comun a patrimoniului cultural și dezvoltarea unor instrumente turistice adecvate.
 3. Crearea unui cadru de comunicare și cooperare adecvat și promovarea parteneriatelor între principalii actori, din sectorul public și privat, implicați în mod esențial în dezvoltarea domeniului turistic.

Grupuri țintă:

 1. Autorități locale: Primăria municipiului Ungheni, Consiliul Raional Ungheni, Direcția Cultură și Turism prin implementarea activităților legate de promovarea turismului și replanificarea în mod durabil a destinațiilor turistice și a evenimentelor culturale tradiționale.
 2.  Agenții și entități sectoriale: Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni, muzee.
 3. Cetăţeni ai municipiului și raionului Ungheni (peste 101.000), turişti interni şi externi, mediul de afaceri local şi oraşele înfrățite, asociaţii locale de meşteşugari, jurnalişti.

Activități:

Grup de Activități 1: Stimularea cooperării pentru promovarea turismului

1.1. Studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale

1.2. Ateliere de valorificare a meșteșugurilor locale și master class-uri

1.3. Vizite turistice ale jurnaliștilor naționali și ale operatorilor de turism din orașele înfrățite municipiului Ungheni

1.4. Crearea și funcționarea cluster-lui local de promotori turistici ”Ungheni 2030”

1.5. Tabere de vară „Ungheniul Turistic” în metoda ”photo voice”

Grup de Activități 2: Crearea unui model regional și transfrontalier durabil

2.1. Crearea Centrului de Informare Turistică  virtual

2.2. Instalarea indicatoarelor turistice de informare cu QR cod

2.3. Asigurarea condițiilor pentru evenimente turistico-culturale

2.4. Campanie de promovare a soluțiilor prietenoase mediului pentru facilitățile turistice

Grup de Activități 3: Crearea Centrului de Informare Turistică

3.1. Lucrări de amenajare a Centrului de Informare Turistică

3.2. Inaugurarea și funcționarea Centrului de Informare Turistică

Grup de Activități 4: Branding regional prin intermediul materialelor informaționale și promoționale

4.1. Realizarea materialelor de informare si promovare

4.2. Activități digitale

4.3. Evenimente publice

Rezultate:

 1. Un studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale, menit să identifice oportunități de afaceri în domeniile turistic și cultural pentru a determina priorități strategice pentru acest domeniu;
 2.  4 Ateliere de valorificare a meșteșugurilor locale cu scopul de a crea un mediu prietenos și util pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat provenite din produse tradiționale;
 3.  O bază de date cu meșteri populari locali și regionali creată și pusă la dispoziția publicului larg;
 4.  4 cicluri de master class-uri pentru publicul larg privind răspândirea tradițiilor și culturii regiunii Ungheni;
 5.  2 vizite turistice pentru jurnalişti naţionali şi operatori turistici din oraşele înfrățite având ca scop promovarea turismului regional la nivel internaţional;
 6. Un cluster local de promotori turistici creat și asocierea cu un cluster transfrontalier similar poziționând regiunea Ungheni ca și atracție turistică transfrontalieră și internațională;
 7.  2 ture de tabere de vară cu participanți din orașele înfrățite efectuate, în vederea sporirii imaginii regiunii Ungheni la nivel internațional;
 8. O infrastructură digitală bazată pe web (Centrul virtual) de informare turistică creat, care sprijină turiștii în căutarea destinațiilor adecvate și accesarea pachetelor turistice;
 9.  30 de indicatoare de informare turistică cu coduri QR instalate, contribuind la o mai bună informare a destinațiilor turistice și promovarea patrimoniului cultural;
 10.  Un sistem integrat pentru evenimente achiziționat și instalat care creează condiții pentru organizarea de evenimente respectând standardele internaționale;
 11.  O campanie de promovare a soluțiilor prietenoase mediului și eficiente energetic pentru afacerile turistice din regiune.
 12. Centru de Informare Turistică construit și echipat îmbunătățind calitatea serviciilor oferite turiștilor;
 13. Materiale de informare și promovare: pliante de prezentare (400 unități), pliante de promovare (800 unități), buletine informative electronice (5 ediții), Manual turistic (800 unități), Ghid pentru promotorul turistic (250 unități) elaborat și difuzat, crescând nivelul de informare a publicului larg despre destinațiile și ofertele turistice; Hărți cu itinerarii turistice (1000 de unități), magneți (1000 de unități), tricouri (400 de unități), cupe (200 de unități), Eco-bags (500 de unități) produse și distribuite;
 14. Regiunea Ungheniu devine una de interes pentru turiştii interni şi internaţionali prin intermediul unui film de promovare despre Ungheni produs şi difuzat;
 15. Promovarea produselor tradiționale regionale în cadrul a 2 târguri.

Ne întâlnim aici:

Zilele municipiului Ungheni

 • Informații

Zilele municipiului Ungheni

Tradiţia de a sărbători Zilele municipiului Ungheni a luat naştere în anul 2002, când Primăria a decis să marcheze în mod oficial 540 de ani de la prima atestare documentară a localităţii.

În anul 2009, printr-o decizie a Consiliului orăşenesc, Hramul oraşului Ungheni a fost declarat pe 28 august, de ziua sărbătorii creştine “Adormirea Maicii Domnului”. Începînd cu acelaşi an, Zilele municipiului Ungheni se organizează între 27 şi 31 august, când se marechează şi cele două sărbători naţionale – Ziua Independenţei, pe 27 august, şi “Limba Noastră” – pe 31 august.

În această perioadă au loc numeroase acţiuni culturale, sportive, sunt invitaţi artişti faimoși din Republica Moldova, dar şi din străinătate.

În fiecare an se organizează expoziţii cu produse autohtone, parade ale DJ-lor, focuri de artificii.

La Zilele municipiului Ungheni participă, de fiecare dată, delegaţii din localităţile înfrăţite şi din cele cu care Ungheniul are relaţii de prietenie. În această perioadă, municipiul este vizitat de reprezentanţi ai conducerii satului, ai misiunilor diplomatice

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37379018941

primaria.ungheni@gmail.com

Sărbătoarea Portului Popular

 • Informații

Sărbătoarea Portului Popular

Scopul sărbătorii este de a revitaliza portul popular.

Programul evenimentului include parada portului popular, expoziție și spectacol folcloric

Ne întâlnim aici:

Comuna Mănoilești

373 23622648

sectia_cultura@yahoo.com

Festivalulul raional al datinilor şi obiceiurilor de iarnă  ”După datina străbună”

 • Informații

Festivalulul raional al datinilor şi obiceiurilor de iarnă  ”După datina străbună”

Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună” se desfăşoară anual, începând cu anul 1986, în luna decembrie, în Piaţa Primăriei din municipiul Ungheni.

Are drept scop promovarea datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Participă colective artistice de amatori din localităţile raionului Ungheni.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37323622648

sectia_cultura@yahoo.com

Expoziție în aer liber de sculptură modernă

 • Informații

Expoziție în aer liber de sculptură modernă

Sculpturile în aer liber sunt amplasate în parcul central din municipiul  Ungheni. Cele circa 80 de lucrări au fost realizate în cadrul a 7 tabere de vară de sculptură internațională. Sculpturile, unele dintre care monumentale, au caracter modernist, cele mai multe prezentând interes prin formă și coninutul mesajului, precum și prin valoarea autorului.  Pentru acest fapt, Ungheniul este supranumit ”Orașul sculpturilor”.

Ne întâlnim aici:

Municipiul Ungheni, Parcul central

AO Centrul Regional deDezvoltare Durabilă Ungheni

 • Informații

AO Centrul Regional deDezvoltare Durabilă Ungheni

Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (AO CRDD) este organizație neguvernamentală constituită în anul 2001: promovează valorile europene, contribuie la creşterea şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi la facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.

Domeniile strategice de activitate ale organizației sunt: dezvoltare durabilă locală şi regională, dezvoltare societate civilă şi voluntariat, promovare valori europene.

AO CRDD organizează și desfășoară un spectru larg de activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea capacităţilor actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă; promovarea şi sprijinirea eforturilor comune ale autorităţilor publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi instituţiilor publice în procesul de implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă; informarea şi documentarea, formarea şi instruirea, analiza şi expertiza documentelor strategice, planificarea şi implicarea, asistenţa şi consultanţa actorilor comunitari; acordarea de suport informativ și metodologic pentru dezvoltarea sectorului de afaceri; promovarea şi încurajarea dezvoltării sectorului neguvernamental la nivel local şi regional etc.

AO CRDD are experiența de prestare a următoarelor servicii:

 • – elaborare şi implementare strategii de dezvoltare durabilă locală şi regională; asistenţă şi consultanţă în materie de actualizare, implementare, monitorizare şi evaluare strategii de dezvoltare durabilă locală şi regională; asistenţă şi consultanţă în materie de organizare activităţi de informare şi consultare publică; asistenţă şi consultanţă în materie de organizare evenimente şi campanii de informare, promovare şi sensibilizare; consultanţă în materie de implementare proiecte şi programe de dezvoltare comunitară;
 • – facilitare dezvoltare parteneriate locale, regionale, naţionale, transfrontaliere;
 • – training, asistenţă şi consultanţă în materie de participare civică, comunicare şi advocacy, voluntariat şi cetăţenie activă etc

În perioada de activitate AO CRDD a creat un șir de mecanisme și structuri funcționale pentru dezvoltare
durabilă: Şcoala Agenda Locală 21 Ungheni Strategia de Dezvoltare Durabilă a Fiecărei Localităţi în Mileniul III); Şcoala Tinerilor Voluntari XXI; Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă PRO Agenda Locală 21 Ungheni;  Grupul Integrat de Acţiune pentru Dezvoltarea Economică Locală; Coaliții Locale și Consilii de Administrație în liceele din orașul Ungheni și localitățile limitrofe, Grupuri de Inițiativă Locală în 7 cartiere ale municipiului Ungheni etc.

Ggrupurile țintă ale AO CRDD sunt autorităţile publice locale nivel I şi II, organizaţiile neguvernamentale,  grupurile de iniţiativă civică, instituţiile publice, instituțiile de învățământ școlar și preșcolar, bibliotecile, agenţii economici.

AO CRDD are o experiență vastă în implementarea proiectelor. În perioada 2001 – 2022, AO CRDD a  implementat circa 50 de proiecte în diverse domenii: dezvoltare capacități ale actorilor comunitari și cetățenie activă (Agenda Locală 21 Strategia de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni, PNUD, 2000; Strategia educaţională a municipiului Ungheni SOROS, 2000; Consolidarea Administraţiei Publice Locale II, PNUD, 2000-2001; Consolidarea Administraţiei Publice Regionale, TACIS, 2000-2002; Agenda Locală 21 Moldova, PNUD, 2001-2006; Femeile Pot Reuşi I și II, OSCE în Moldova, CIDA 2002-2003; Femeile pot Reuşi. Acţiuni locale, DA Norvegia 2006; Mangementul campaniei electorale, IRI/SUA, 2006; Consolidarea Societăţii Civile, TACIS, 2007); dezvoltare economică și antreprenoriat (Iniţiativa Regională de Fortificare a Poziţiei Femeii în Afaceri (REIW), Departamentul de Stat al Muncii SUA, 2002-2003; Noi Perspective pentru Tinerii  Întreprinzători, Banca Mondială, 2004; Parteneriat pentru Dezvoltarea Durabilă a Cooperării Antreprenoriale Transfrontaliere Ungheni Republica Moldova–Iaşi România, GTZ, 2006; Oportunităţi de investiţii în Ungheni, PNUD, 2006; Ghidul Investitorului în zona transfrontalieră, GTZ, 2006; Produse Tradiţionale în zona transfrontalieră, GTZ, 2007); turism (Abordarea in tegrată a durabilităţii producţiei de turism, CIUDAD/ UE, 2010–2012;Acțiuni sustenabile pentru creștere economică prin intermediul turismului, ENI/2021/170157-1/5, Programul Primari pentru Creștere Economică – Proiecte Pilot, 2022 – 2023); protecția mediului (Introducerea practicilor in ovative de management al deșeurilor în orașele selectate din Georgia, Moldova șiArmenia, POC Bazinul Mării Negre  2007-2013 (2013-2015); Împreună pentru adaptarea la  schimbările climatice, Ambasada Lituaniei în Republica Moldova (2017); Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice (DEEE) în orașul Ungheni, SlovakAid, 2017); infrastructură (Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni, co-finanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova, 2018; Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă, EaPTC, 2017–2019; Ungheni pentru dezvoltarea mobilității
urbane durabile – AGREED ALDA /UE, 2020; Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“, gestionat de Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu/GEF SGP, 2021-2022).

AO CRDD participă activ la implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă locală şi regională dezvoltând parteneriate viabile şi diverse cooperări la nivel local, regional şi transfrontalier: are încheiate acorduri de cooperare cu autorităţi publice locale, firme private şi ONG-uri din țară și de peste hotare.

Ne întâlnim aici:

Primăria municipiului Ungheni

 • Informații

Primăria municipiului Ungheni

Municipiul Ungheni este situat în partea central-vestică a Republicii Moldova, pe malul estic al râului Prut. Potrivit datelor ultimului recensământ (2016), este al treilea oraș ca mărime din țară, după Chișinău și Bălți.
Prima atestare documentară a localității: 20 august 1462, într-un hrisov de la Ștefan cel Mare, numele inițial (1462-1587) fiind Unghiul.

Oraşul se întinde pe o lungime de circa 10 km de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o altitudine de 62 de metri deasupra nivelului mării. Suprafața totală e de 16,4 km². Populaţia: aproximativ 32.000.

Ungheniul este un centru economic important, având o rețea de drumuri bine dezvoltată, unul dintre cele mai mari noduri de cale ferată din Republica Moldova, o zonă economică liberă. În 2008, localitatea a fost declarată capitala tineretului din Republica Moldova. În 2020, la Ungheni a fost lansat Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, care a marcat un nou început în dezvoltarea municipiului și localităților învecinate.

Administrația publică funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Ungheni, aprobat de către Consiliul Municipal Ungheni la 15 februarie 2019.

Primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului Municipal Ungheni, împreună cu personalul primăriei, asigură soluționarea operativă a problemelor municipiului, gestionează şi răspund de treburile publice, în interesul locuitorilor municipiului Ungheni.

În gestiunea Primăriei se află 7 instituții de educație timpurie, Palatul  de Cultură, școlile de învățământ artistic, Muzeul de Istorie și Etnografie, Școala de sport etc. Printre instituțiile municipale, care activează la Ungheni, se numără: „Apă-Canal”, „AVE-Ungheni” (evacuarea deșeurilor), „Comgaz-Plus” (producția și distribuirea combustibilului gazos).

În ultimul deceniu, Primăria municipiului Ungheni a implementat peste 50 de proiecte, menite să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții cetățenilor. Investițiile au ajuns la sute de milioane de lei. Au fost făcute investiții în infrastructură rutieră și pietonală, în rețele de apă și canalizare, în educație, cultură și agrement, în sport.

Printre ultimele realizări se numără: reabilitarea Parcului Central „Micul Cluj”, reconstrucția Pieței Independenței și a Scuarului Primăriei, reconstrucția apeductului magistral, construcția a circa 20 km de rețele de apă și canalizare, modernizarea sistemului de colectare și transport al deșeurilor stradale, reabilitarea terenurilor de sport, reparația capitală a instituțiilor preșcolare, renovarea și modernizarea Centrului cultural multifuncțional, reparația capitală a căilor de acces în curțile blocurilor multietajate, construcția de parcări și stații de așteptare moderne, reconstrucția și reparația capitală a zeci de kilometri de drumuri și trotuare, reconstrucția și eficientizarea sistemului de iluminat stradal.

La momentul da față, sunt în curs de împlementare noi proiecte ce țin de reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale, îmbunătățirea condițiilor de educație a copiilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, acțiunile durabile de creștere economică prin turism etc.

Ne întâlnim aici:

Zinaida Cibotari

 • Informații

Zinaida Cibotari

Broderia tradițonală: ie cu altiță mică de botez, ie pentru maturi, fustă,cămașa bărbătească și costum de botez pentru băieți.

Ne întâlnim aici:

Village Costuleni, Ungheni District

37360472405

Viorica Mazuric

 • Informații

Viorica Mazuric

Confecționare din fetru, împletirea coșulețelor din hârtie

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37369080325

Mazur Olga

 • Informații

Mazur Olga

Bijuterii, accesorii din biser tradiționale, copăcei, flori din biser și mărgele de diferite dimensiuni.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37368480477

Liliana Starciuc

 • Informații

Liliana Starciuc

Producția de ie, cămăși și costume populare moldovenești brodate și cusute specifice pentru toate zonele țării, prosoape, catrințe, fote, năframe, fețe de masă, păpuși tradiționale, genți, torbițe, diverse suvenire tradiționale moldovenești. Brodarea icoanelor cu mărgele, perle, pietre Swarovski, fire de aur și argint, icoane pictate pe sticlă.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37369154712

Elena Grosu

 • Informații

Elena Grosu

Lucrări tricotate, croșetate, brodate

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37379414794

Costei Tatiana

 • Informații

Costei Tatiana

Ciocolata artizanală ,fructe deshidratate, produse zaharoase

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37368758540

Racoviță Valentin

 • Informații

Racoviță Valentin

Suvenire, sculpturi

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37368103070

Andrușca Serghei

 • Informații

Andrușca Serghei

Lucrări decorative din lemn

Ne întâlnim aici:

Satul Mănoilești, raionul Ungheni

37368593098

Bulbaș Simion

 • Informații

Bulbaș Simion

Cioplitul artistic în lemn

Ne întâlnim aici:

Satul Rădenii-Vechi,raionul Ungheni

37379603843

Cristina Dragomir

 • Informații

Cristina Dragomir

Pictură, grafică, pictare ceramică decorativă.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37369443995

Lupu Lidia

 • Informații

Lupu Lidia

Croșetare și împletire

Ne întâlnim aici:

Satul Grozasca,raionul Ungheni

37360989182

Racoviță Angela

 • Informații

Racoviță Angela

Lucrări textile din ață, pânză de iută, suvenire din lemn.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37379600861

Lipcan Angela

 • Informații

Lipcan Angela

Produse realizate manual: bijuterii, tablouri în diferite tehnici, figurine din pastă de zahăr.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37369532796

Cemurtan Angela

 • Informații

Cemurtan Angela

Produse handmade (mărțișoare, jucării), broderie (lenjerii de pat brodate manual, îmbrăcăminte brodată cu ață), jucării personalizate.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37369868373

Timur Chiriac

 • Informații

Timur Chiriac

Lucrări personalizate din lemn

Ne întâlnim aici:

Satul Mănoilești, raionul Ungheni

37378940095

Iucal Angela

 • Informații

Iucal Angela

Confecționarea covorașelor pentru scaune, iilor tradiționale, mărțișoarelor, cusutul icoanelor cu biser, broderie, croșetarea fețelor de pernă.

Ne întâlnim aici:

Satul Valea Mare, raionul Ungheni

37369404785

Atamuratov Marina

 • Informații

Atamuratov Marina

Produse decorative, produse de papetărie, tablouri pe numere, bijuterii handmade, copaci din biser, buchete din fructe sau dulciuri.

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37378201203

Gurdiș Elena

 • Informații

Gurdiș Elena

Broderia,confecționarea suvenirurilor

Ne întâlnim aici:

Municipiu Ungheni

37367461274

Popa Tatiana

 • Informații

Popa Tatiana

Covor în bumbi, confecționarea cămășilor și iilor, ștergărele și trăistuțe pentru colindători.

Ne întâlnim aici:

Satul Palanca, raionul Călărași

37369457399