Centrul pentru Initiativa PrivataCenter for Private Initiative

Centrul pentru Initiativa Privata are statut de organizatie nonguvernamentala specializata în prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în sectorul agrar privat în dezvoltarea afacerilor, cooperarea producătorilor, marketing, implementarea tehnologiilor avansate.

CIP Ungheni aspiră spre dezvoltarea economică a regiunii, crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea bunăstării beneficiarilor rurali şi afirmarea lor pe pieţele interne şi externe.

The Center for Private Initiative (CPI) is a non-governmental organization specialized  in providing information and advice on private agricultural sector in business development, cooperation of producers, marketing, implementation of advanced technologies.

The CPI Ungheni aspire to the economic development of the region, creating a favorable regulatory environment, enhance rural welfare recipients and their assertion of domestic and foreign markets.

Obiectivile Centrului pentru Iniţiativă Privată:

1) Participarea activă a fermierilor în activităţile Centrului şi asigurarea transparenţei acestor activităţi.

2) Instruirea fermierilor privind creşterea capacităţilor în dezvoltarea afacerilor.

3) Asistenţa fermierilor cu suport informaţional şi consultativ în specializarea producătorilor în diferite domenii de activitate.

4) Îmbunătăţirea abilităţilor manageriale ale fermierilor pentru o activitate cît mai eficientă, cooperarea şi consolidarea fermierilor pe domenii tangibile de activitate.

5) Suport în creşterea durabilităţii afacerilor din sectorul agroindustrial prin identificarea, accesarea şi cucerirea pieţelor interne şi externe, stabilirea relaţiilor de comercializare pe termen lung.

Numărul membrilor Organizaţiei Obşteşti „Centrul Iniţiativă Privată” este de 150 persoane.

Adresa:
Republica Moldova
3600 Ungheni
str. Naţională, nr.7, Biroul 507

Telefon:
(236) 2-34-55, 2-74-15

e-mail: ungheni@agroinform.md
cip@mtc-un.mdThe objective of the Center for Private Initiative:

1)     The active participation of the farmers in the Center’s activities and ensure transparency of these activities.

2)     Training of farmers on increasing capacities in business development.

3)     Support farmers with information and consultative support to producers specializing in various fields.

4)     Improve farmer’s managerial skills for work as more efficient cooperation and consolidation of farms tangible areas of activity.

5)     Support the sustainable growth of the agro-business by identifying, accessing and conquer internal and external markets, establishing long-term marketing relationships.

There are 150 people  members in the public organization “Center for Private Initiative” is.

Address:
Republic of Moldova
Ungheni City, 7 Nationala Street, office 507
MD- 3600

Phone:
+373 236 23455, +373 236 27415

E-mail:
ungheni@agroinform.md

cip@mtc-un.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *