Tag Archives: Ungheni

Zilele oraşului UngheniThe Days of Ungheni City

Zilele orasului Ungheni

Tradiţia de a sărbători Zilele oraşului Ungheni a luat naştere în anul 2002, cînd Primăria a decis să marcheze în mod oficial 540 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Timp de şapte ani consecutiv, Zilele oraşului au fost organizate între 20 şi 25 august, iar pe 12 septembrie se sărbătorea Hramul oraşului.

The tradition to celebrate the Days of Ungheni City was born in 2002, when the City Hall decided to officially mark 540 years since the first documentary attestation of the locality. For seven consecutive years, the Days of the City were held between 20th and 25th August, and on 12th September was celebrated the Patron of the City.

Festivalul Efim JunghietuThe Festival “Efim Junghietu”Фестиваль “Ефим Жунгиету”

(Festival folcloric, simpozion ştiinţific, expoziţii, lansări de carte).

Organizat în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petreşti, raionul Ungheni, laureat al premiului Simion Florea Marian al Academiei Române pentru lucrarea „Cît îi Maramureşul”. Efim Junghietu (18.10 1939, Petreşti, Ungheni, 05.01.1993, Chişinău) s-a afirmat ca folclorist în trei direcţii de bază: culegerea creaţiilor populare, editarea lor ştiinţifică şi studierea moştenirii etnofolclorice.

(Folk Festival, scientific symposium, exhibitions, book launches)

This Festival is organized in memory of the folklorist Efim Junghietu, born in the village Petresti, Ungheni District, laureate of the Simion Florea Marian premium of the Romanian Academy for the work “How is Maramures”.

Efim Junghietu (born on 18.10.1939- Petresti, Ungheni, died on 15.01.1993, Chisinau) is asserted as folklorist in three basic directions: the collection of folk, his scientific editing and the studying of ethno-folkloric heritage.

Hotelul „Vila Verde”“Vila Verde” Hotel

vila verde ungheni

În luna iunie 2011, în oraşul Ungheni şi-a început activitatea, după o reconstrucţie capitală, hotelul „Vila Verde”, cunoscut în trecut ca Hotelul „Dacia”. Acesta face parte din reţeaua hotelier-turistică naţională cu denumirea comercială „Vila Verde”.

In June 2011, in Ungheni City, after a capital reconstruction, was opened the Hotel „Vila Verde”, known in the past as the Hotel „Dacia”. This is a part of the national hotel-tourist network „Vila Verde”.

Scurt istoricBrief HistoryКраткая история

Gara feroviara internationala Ungheni

Situat în imediata apropiere a Uniunii Europene, pe malul rîului Prut, Ungheniul reprezintă o localitate încărcată de istorie. Prima atestare documentară datează din august 1462. Un uric al lui Ştefan cel Mare atestă „satul Unghiul, (…) mai jos de Fîlfoe pe Jijia”. Aşezarea era a „panului Bratul, fiul Procelnicului”.

Deci, iniţial, localitatea s-a numit Unghiul, probabil pentru că Prutul formează aici un unghi perfect. Cu numele său actual – Ungheni – aşezarea apare în documente abia în 1645.

În evul mediu, prin apropiere treceau: Drumul Sării, Drumul Pesacrilor, Marele Drum Comercial Tătăresc. Acest lucru a făcut ca localitatea să devină de atunci atractivă.

Situated closely to the European Union on the river Prut, the city of Ungheni is a locality full of history. The first document dates from August 1462. An old document   of Stephen the Great  certifies “the village of Unghiul (…) below Fîlfoe  on Jijia river “. That was the settlement of  Bratu nobleman who was the son of the servant in the royal chancery ”

So, initially,  the locality  was called Unghiul (angle), probably because the river Prut made here a perfect angle. The  current name – Ungheni – appears in documents only in  1645.

Centrul de Support al Bussinesului Ungheni The Bussines Support Center of Ungheni

Centrul de Suport al Businessului Ungheni

Centrul de Support al Businessului din Ungheni este o organizatie non-guvernamentala destinata celor care isi incep o afacere, sustinind cresterea sectorului intreprinderilor private, stimulind reforma economica, si prestind servicii profesionale atit businessului incepator cit si celui in dezvoltare. Centrul de Suport al Businessului Ungheni (CSBU) a fost creat cu asistenta Proiectului UE/Tacis de Cooperare Transfrontaliera Ungheni, Republica Moldova.

The Business Support Center of Ungheni is an NGO dedicated to those who start a business, support the growth of private sector enterprises, stimulating economic reform and professional services business both at the  beginning as well as in development. The Business Support Center Ungheni (BSCU) was created with the assistance of Project of the EU / Tacis CBC Ungheni, Moldova.

Zona Economică Liberă “Ungheni–Business”Free Economic ZoneСвободная экономическая зона

Zona Economica Libera Ungheni-BusinessÎn anul 2002, în zona industrială a orasului Ungheni a fost înființata Zona Economică Liberă “Ungheni–Business”. Asezarea geografica strategica a Zonei Economice favorizeaza atragerea investitiilor locale si straine. Fiind situata la hotar cu Uniunea Europeana, prezinta interes sporit pentru investitorii straini, iar amplasarea în partea de nord-vest a orașului Ungheni cu acces la calea ferată, face posibilă legătura cu nordul, centrul și sudul Republicii, cât și cu exteriorul.

Free Economic Zone Ungheni-Business

In 2002, in the industrial area of Ungheni City was founded the Free Economic Zone “Ungheni-Business”. The strategic geographical location of the economic zone favors the attraction of domestic and foreign investments. Being situated on the border with the EU, it increased the interest of the foreign investors, and the location in the northwest of the city of Ungheni with access to railway, makes possible the connection between the north, center and the south of the Republic and also with other countries.

There are 36 active residents in the Free Zone  with investments in various sectors, where the whole necessary infrastructure already exists for business development (access to local and international highways, track access to European and Russian type, water supply , sewage systems, telecommunications and heat charge, gas, electricity, warehouses).

Address: Republic of Moldova,  Ungheni City
4 Ion Creanga street , MD 3600

Phone / Fax: +373 236 20 184

www.freezone-ungheni.md
office@freezone-ungheni.md