Stadion Ungheni

Ungheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verde

Ani la rînd oraşul Ungheni a cîştigat şi continuă să cîştige premii naţionale la categoria „Cea mai curată localitate”. Totodată, oraşul se îneacă în verdeaţă. Dacă te uiţi din departare la oraş,

Alee castani Ungheni

Aleea de castani din UngheniAleea de castani din UngheniAleea de castani din Ungheni

Aleea de castani din Ungheni este una din cele mai mari de acest gen din Europa. Aceasta se întinde pe toată lungimea străzii principale a oraşului – strada Naţională.

Scuar iarna

Scuarul din centrul oraşului iarnaScuarul din centrul oraşuluiScuarul din centrul oraşului

Scuarul din centrul oraşului Ungheni a bucurat din primele momente privirea locuitorilor şi a oaspeţilor oraşului Ungheni. Situat foarte reuşit acesta a devenit unul din cele mai îndrăgite locuri din oraş atît

Hotelul „Vila Verde”“Vila Verde” Hotel

vila verde ungheni

În luna iunie 2011, în oraşul Ungheni şi-a început activitatea, după o reconstrucţie capitală, hotelul „Vila Verde”, cunoscut în trecut ca Hotelul „Dacia”. Acesta face parte din reţeaua hotelier-turistică naţională cu denumirea comercială „Vila Verde”.

In June 2011, in Ungheni City, after a capital reconstruction, was opened the Hotel „Vila Verde”, known in the past as the Hotel „Dacia”. This is a part of the national hotel-tourist network „Vila Verde”.

Motel „Iri-Dana”“Iri-Dana” Motel

motel iri-dana

Rezervatia naturala de stat „Plaiul fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopulconservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si maireprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structurateritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag(272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

Suprafata este ocrotita de stat din 1975. Din 1976 acest landsaft – natura, inclusiv masivul depadure, a trecut in categoria rezervatie forestiera si cinegenetica.

Rezervația naturală de stat „Plaiul fagului”The State Natural Reserve „Plaiul Fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopul conservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structura teritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag (272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

The State Natural Reserve “Plaiul Fagului” was created on 12 March 1992 aiming for the conservation, regeneration, environmental recovering, studying one of the most picturesque and most representative forest ecosystems in the the area of Codrii.

The total surface of the reserve is 5642 ha, of which the forests occupy 4639 ha. The territorial-administrative structure includes 5387 hectares of natural tree, including the formations of beech (272 ha), ash (1163 ha), holm oak (1039 ha), linden (169 ha), other species (169 ha).

Fabrica de ceramică UngheniThe Ceramic Factory Ungheni

La Ungheni tradiţia ceramicii vine din epoca pietrei. Cercetări arheologice efectuate aici au scos la iveală numeroase exemplare ale culturii Cucuteni-Tripolie, datate cu mileniile V-IV î. Hr. Îndeletnicirea a fost constantă pe toată durata istoriei, astfel încât nu-i de mirare că în timpuri mai noi vedem pieţele târgului pline de ulcioare, iar satele din preajmă cutreierate de care ce îndemnau locuitorii să cumpere oale necesare gospodăriei. Erau, mai ales, olarii din satul de ucraineni Nicolaevca. Aceştia au reînviat, la mijlocul secolului trecut, tradiţia modelării lutului, zăcământ pe care localnicii l-au avut întodeauna din abundenţă.

In Ungheni the pottery tradition comes from the Stone Age. Archaeological excavations conducted here have revealed numerous examples of the Cucuteni- Tripolie culture, dated in the V-IV millennium BC. The occupation was constant throughout history, so no wonder that in more recent times we see the fair markets full of pitchers and the surrounding villages were scoured by carts that urged people to buy necessary household pots. They were especially potters from the village of ukrainians Nicolaevca. They revived, in the mid-century, the tradition of modeling clay, deposit that the locals have always had in abundance.

Muzeul de Istorie şi Etnografie UngheniThe Museum of History and Ethnography Ungheni

La Ungheni, la sfârşitul deceniului şapte al secolului trecut,  un grup de copii, asistaţi de profesori, doritori de a scoate la lumină valorile istorice şi culturale locale, şi-au exprimat dorinţa organizării unui muzeu. Insistenţele acestora au coincis cu perioada de plină ascensiune ateistă a societăţii, consecinţa căreia a fost închiderea locaşelor de cult.

In Ungheni, at the end of the seventh decade of the last century, a group of children, assisted by teachers, eager to bring to light the historic and cultural local values, have expressed their desire to organize a museum. Their insistence coincided with a period of rising atheistic society, the consequence of which was closed slots of worship.

Ungheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verde

Stadion Ungheni

Ani la rînd oraşul Ungheni a cîştigat şi continuă să cîştige premii naţionale la categoria „Cea mai curată localitate”. Totodată, oraşul se îneacă în verdeaţă. Dacă te uiţi din departare la oraş, ai impresia că răsar casele printre copaci şi nu invers.

Aleea de castani din UngheniAleea de castani din UngheniAleea de castani din Ungheni

Alee castani Ungheni

Aleea de castani din Ungheni este una din cele mai mari de acest gen din Europa. Aceasta se întinde pe toată lungimea străzii principale a oraşului – strada Naţională.

Scuarul din centrul oraşului iarnaScuarul din centrul oraşuluiScuarul din centrul oraşului

Scuar iarna

Scuarul din centrul oraşului Ungheni a bucurat din primele momente privirea locuitorilor şi a oaspeţilor oraşului Ungheni. Situat foarte reuşit acesta a devenit unul din cele mai îndrăgite locuri din oraş atît ăpentru cei maturi, cît şi pentru copii.

GeografieGeographyГеография

Ungheni este un oraş în Republica Moldova, situat în partea de vest-centru, pe malul Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeaşi localitate. Oraşul se extinde pe o lungime de 9 kilometri de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o înălţime de 62 de metri deasupra nivelului mării.

Suprafaţa totală a localităţii este de 16,4 km p. Această suprafaţă, relativ mică, se datorează faptului că oraşul nu dispune de terenuri cu destinaţie agricolă.

Ungheni is a city in Moldova, situated in the west-center on the bank of the Prut river, opposite  the village with  the same name from Romania, which in the past formed ​​the same locality. The city extends on a length of 9 km along the border with Romania, being situated at a height of 62 meters above the  sea level.

The total area of the locality is 16.4 sq. km. The area is  relatively small,  because the city has no agricultural land.