Despre proiectAbout the projectО проекте

O abordare integrată pentru dezvoltarea durabilă a producției de turism

Proiectul “O abordare integrată pentru dezvoltarea durabilă a producției de turism” a fost lansat pe data de 18 martie 2010 și este susținut financiar de către Comisia Europeană. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Provincia Veneția, Italia; Asociația Meșteșugurilor și Întreprinderilor Mici- Confartigianato, Italia; primăria orașului Kutaisi, Georgia și primăria orașului Ungheni, Republica Moldova. Am decis să ne implicăm în acest proiect deoarece considerăm absolut necesară promovarea turismului în orașul nostru.

Avem multe obiective turistice nevalorificate. Chiar și așezarea geografică a orașului Ungheni constituie o oportunitate pentru promovarea valorilor turistice. Ne mîndrim cu tradițiile, valorile și obiceiurile noastre naționale, specifice doar nouă, de aceea ar fi bine sa le facem cunoscute și turiștilor străini. Ne propunem să transformăm nu doar orașul Ungheni, ci și întreg raionul, într-o destinație turistică atractiva pentru vizitatorii tarii noastre. Atragind investitii in acest domeniu va fi imbunatatita si infrastructura orasului. Un rol deosebit de important in dezvoltarea si promovarea turismului in orasul Ungheni il constituie Agenda Locala 21 Ungheni, in cadrul careia au fost stabilite unele prioritati ce tin de dezvoltarea turismului in orasul Ungheni.

In cadrul proiectului sunt preconizate vizite de studiu si documentare in Italia, Georgia si Moldova, care urmaresc transferul catre parteneri a practicilor de succes asupra turismului durabil si marketingului teritorial deja introduse in destinatiile turistice adriatice.

Printre obiectivele de baza ale proiectului pot fi enumerate:

  1. Utilizarea resurselor intr-un mod durabil
  2. Reducerea supra-consumului si deseurilor (reciclarea deseurilor)
  3. Mentinerea diversitatii
  4. Integrarea turismului în responsabilitatea de planificare şi marketing-ul turismului.
  5. Sustinerea economiilor locale
  6. Implicarea comunităţilor locale şi Consultarea Actorilor Comunitari şi publicului

Durata de implementare a proiectului este de 2 ani, timp in care vor fi editate: Strategia de dezvoltare a turismului in Ungheni, materiale promotionale de turism: brosuri, filmulete, harti turistice, etc.

Mai multe detalii despre proiect puteti afla de pe pagina web: www.ciudad-programme.eu sau puteti accesa direct adresa electronica: www.ciudadprogramme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=9&grant_id=21

logo CIUDAD EUAn integrated approach for the sustainability of the tourism production

The project “An integrated approach for the sustainability of the tourism production” was launched on 18 March 2010 and is co-financed by the European Commission. Partners in this project are: Province of Venice, Italy, Association of Crafts and Small Enterprises- Confartigianato, Venice- Italy, the city of Kutaisi, Georgia and the city of Ungheni, Republic of Moldova. We decided to get involved in this project because we consider absolutely necessary to promote tourism in our city.

We have many tourist attractions that deserve to be emphasized. Even the geographical position of Ungheni city provide an opportunity for the promotion of tourism. We are proud of our traditions, national values ​​and habits specific only for us, so we should better make them known for the foreign tourists. We aim to transform not only the city of Ungheni, but the whole district, in an attractive tourist destination for the visitors to our country. Attracting investment in this area, the infrastructure of the city  will be improved. A particularly important role in developing and promoting tourism in Ungheni has the Local Agenda 21 Ungheni, in which were set some priorities related to the tourism development in Ungheni.

In the framework of this project are planned some study and documentation visits in Italy, Georgia and Moldova, which aim to transfer to the partners the successful practices on sustainable tourism and territorial marketing already introduced in the Adriatic tourist destinations.

Among the basic objectives of the project can be listed:
1. Using resources in a sustainable way

2.Reducing over-consumption and the waste (recycling)

3. Maintaining diversity

4. Integration of tourism planning and marketing responsibility for tourism site

5. Supporting local economies

6.Involving local communities and consultation of community actors

The Project implementation period is 2 years, during which will be edited the Tourism Development Strategy in Ungheni, tourism promotional materials: brochures, tourist maps, short- movies, etc.

More details about the project you can find on the web page:

www.ciudad-programme.eu

or you can go directly to the address: www.ciudadprogramme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=9&grant_id=21

logo CIUDAD EUО проекте

logo CIUDAD EU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *