Ungheni – oraşul celor 33 de sculpturiUngheni – City of the 33 Sculptures

În 2000, la Ungheni a fost iniţiată o tabără de sculptură, cu o frecvenţă bienală, la care au participat artişti plastici consacraţi din Republica Moldova şi România, printre care şi sculptorii Dumitru Verdianu şi Ion Zderciuc, ambii originari din oraşul Ungheni  De tot au fost organizate patru ediţii, fiind realizate 33 de sculpturi în piatră de Cosăuţi şi în lemn.

In 2000, was initiated in Ungheni the sculpture camp, with a biennial frequency, involving well- known artists from Moldova and Romania, including the sculptors Dumitru Verdianu and Ion Zderciuc, both natives from Ungheni City. Totally were organized four editions during which were made 33 sculptures in stone of Cosăuţi and wood.

Stilul lucrărilor este abstract, simbolistic. Contestate la început, pe timp ce trece interesul faţă de acestea sporeşte. Sculpturile au devenit deja un element de mândrie, o carte de vizită a Ungheniului.

Anterior, la Ungheni a fost înălţat un bust al marelui cărturar Gheorghe Asachi, în faţa liceului cu acelaşi nume, iar pe frontispiciul Liceului „Ion Creangă”, după cum era şi firesc, a fost instalat basorelieful scriitorului. În centrul oraşului, chiar în preajma primăriei, se înalţă bustul din bronz al lui Mihai Eminescu. În 1994, a fost înălţat şi un crucifix închinat martirilor neamului. Ultima lucrare instalată la Ungheni a fost bustul scriitorului Grigore Vieru – în 2011.The work style is abstract, symbolistic. Contested at the beginning, while passing, the interest in them increases. The sculptures have become an element of pride, a business card of Ungheni.

Previosly, in Ungheni was erected a bust of the great scholar Gheorghe Asachi, in the front of the school with the same name and on the frontispiece of the Lyceum „Ion Creangă”, as was natural, was installed the bas-relief of the writer. In the city center, just around the City Hall, stands the bronze bust of Mihai Eminescu. In 1994, a crucifix was erected and dedicated to the martyrs of the nation. The last work installed in Ungheni was the bust of the writer Grigore Vieru- in 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *