Muzeul de Istorie şi Etnografie UngheniThe Museum of History and Ethnography Ungheni

La Ungheni, la sfârşitul deceniului şapte al secolului trecut,  un grup de copii, asistaţi de profesori, doritori de a scoate la lumină valorile istorice şi culturale locale, şi-au exprimat dorinţa organizării unui muzeu. Insistenţele acestora au coincis cu perioada de plină ascensiune ateistă a societăţii, consecinţa căreia a fost închiderea locaşelor de cult.

In Ungheni, at the end of the seventh decade of the last century, a group of children, assisted by teachers, eager to bring to light the historic and cultural local values, have expressed their desire to organize a museum. Their insistence coincided with a period of rising atheistic society, the consequence of which was closed slots of worship.

Printre numeroasele parohii care au împărtăşit această soartă a fost şi biserica “Sf. Aleksandr Nevski” din centrul Ungheniului. Pentru a domoli nemulţămirea localnicilor, autorităţile au găsit ca soluţie organizarea în incinta acesteia a unui muzeu. Astfel, la 13 iunie 1967, la Ungheni a fost deschisă prima instituţie muzeală  din partea de vest a Moldovei. În anul 1988, biserica a fost redată enoriaşilor, iar muzeul a fost strămutat în Palatul de cultură, unde se află şi în prezent.

Astăzi, colecţiile Muzeului de Istorie şi Etnografie Ungheni numără peste 10 000 de piese autentice, de certă valoare istorică şi culturală. Colecţiile de arheologie, port popular, ţesături tradiţionale şi ceramică, sunt pline de relevanţă şi originalitate.  Ele vin să constituie imaginea regiunii din cele mai vechi timpuri până în ziua de astăzi.

Sălile instituţiei găzduiesc numeroase şi variate expoziţii temporare, de la artă populară la artă cultă. Muzeul este în posesia unei valoroase colecţii de lucrări de artă plastică şi caricatură, autorii corora sunt prestigioşi artişti contemporani din Moldova: Mihai Grecu, Ada Zevin, Andrei Mudrea, Vera Ţoncev, Valentin Vârtosu, Emil Childescu, Ion Zderciuc, Dumitru Verdianu, Valentin Vârtosu, Tudor cataraga, Ilie Cojocaru, Victor Crudu.

Muzeul din Ungheni constituie o veritabilă carte de vizită a regiunii în ansamblu, care trebuie şi merită să fie văzută de oricine calcă pământul unghenean.Among the many parishes that have shared this fate was the church „St. Aleksandr Nevski” in the center of Ungheni City. To appease the discontent of the locals, the authorities have found a solution- the organization inside the church of a museum. Thus, on 13 June 1967, was opened in Ungheni the first museum institution in the western part of Moldova.  In 1988 the church was restored to parishioners and the museum was moved in the Palace of Culture, where it is today.

Today, the Museum of History and Ethnography collections include over 10 000 authentic pieces of certain historical and cultural value. The collections of archeology, folk, traditional fabrics and ceramics are full of relevance and originality. They come to be the image of the region since ancient times until today.

The museum halls host many and varied temporary exhibitions, from folk to art cult.  The institution has in possession a valuable collection of works of fine art and caricature, the authors of which are prestigious contemporary artists from Moldova, such as: Mihai Grecu, Ada Zevin, Andrei Mudrea, Vera Ţoncev, Valentin Vârtosu, Emil Childescu, Ion Zderciuc, Dumitru Verdianu, Valentin Vârtosu, Tudor Cataraga, Ilie Cojocaru, Victor Crudu.
The Museum from Ungheni is a veritable visit card of the whole region and it should and deserves to be seen by anyone who walks on the unghenian ground.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *