Rezervația naturală de stat „Plaiul fagului”The State Natural Reserve „Plaiul Fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopul conservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structura teritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag (272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

The State Natural Reserve “Plaiul Fagului” was created on 12 March 1992 aiming for the conservation, regeneration, environmental recovering, studying one of the most picturesque and most representative forest ecosystems in the the area of Codrii.

The total surface of the reserve is 5642 ha, of which the forests occupy 4639 ha. The territorial-administrative structure includes 5387 hectares of natural tree, including the formations of beech (272 ha), ash (1163 ha), holm oak (1039 ha), linden (169 ha), other species (169 ha).

Suprafata este ocrotita de stat din 1975. Din 1976 acest landsaft – natura, inclusiv masivul de padure, a trecut in categoria rezervatie forestiera si cinegetica.

Diversitatea landsaftica specifica rezervatiei: culmi inguste cu vai adanci, versanti abrupti (consecinte ale alunecarilor de teren), izvoare cu apa rece si cristalina, din care se alimenteaza paraiele, afluenti ai rauletului Telita, ce se varsa in Bac.

Asigurarea stiintifica este efectuata cu colaboratorii Academiei de Stiinte, a altor institutii, cat si cu puterile proprii.

FLORA include 909 de specii, inclusiv 645 de specii de plante vasculare, 151 de specii de ciuperci, 48 de specii de licheni, 65 de specii de muschi.
FAUNA La etapa actuala in rezervatie sunt inregistrate: 42 de specii de mamifere, circa 140 de specii de pasari, 7 – de reptile, 8 – de amfibii. Recent, fauna rezervatiei a fost imbogatita cu cerbul nobil, cerbul-cu-pete si cerbul lopatar.

Rezervaţia „Plaiul Fagului” este un obiect natural peisagistic pitoresc, un tezaur preţios al Naturii Moldovei. Teritoriul Rezervaţiei este parţial accesibil pentru turismul ecologic. Dar în primul rînd acest complex de ecosisteme naturale, lăcaş al biodiversităţii, este un obiect de cercetări, un laborator sub cerul liber.The area is protected by the state since 1975. Since 1976 this landscape – nature, including the massive forest, past in the forest reserve category.

The reserve specific landscape diversity: narrow ridges with deep valleys, steep slopes (consequences of landslides), cold and crystalline water springs, which feed on rivulets, rivulets affluents of the rivulet Telita, which flows into the Bac river.

The providing scientific collaborators is performed with the Academy of Sciences, other institutions and with their own powers.

The FLORA includes 909 species, including 645 species of vascular plants, 151 species of fungi, 48 species of lichens, 65 species of moss.

The FAUNA. At this stage in the reserve are recorded: 42 species of mammals, about 140 species of birds, 7 – of reptiles, 8 – of amphibians. Recently, wildlife reserve was enriched with the noble stag, the deer-in-spots and the roe deer.

The Reserve “Plaiul Fagului” is a natural picturesque landscape object, a precious treasure of the Nature of Moldova. The territory of the reserve is partly accessible for the ecotourism. But first of all this natural ecosystems complex, biodiversity sanctuary, is an object of research, a laboratory in the open air.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *