Masa lui Petru I (satul Semeni, comuna Zagarancea)The Table of Peter I (Semeni village, commune Zagarancea)

masa lui petru

Legenda spune că în preajma satului Semeni, la o distanţă de mai puţin de 10 kilometri de Ungheni, cu secole în urmă, s-ar fi întîlnit domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir cu ţarul rus Petru I. Aici a fost săpată o masă la care au stat şi au cinstit boierii. Localnicii îi zic Masa turcilor. Sau şi mai simplu – Zamkă. The legend tells us that around the village Semeni, at a distance of less than 10 kilometers from Ungheni, centuries ago, would have met the Moldavian ruler Dimitrie Cantemir and the Russian Tsar Peter I. Here was dug a table where the  boyars ate. The locals call it the Turks table. Or even easier – Zamkă. Oficial, apare la iveală şi o altă versiune – Masa lui Petru I.  Locul reprezintă două cercuri unul în altul, cel mare cu un diametru de aproximativ 400 metri şi cel mai mic, sub formă de movilă, cam de 200 de metri.

În anul 2006, aici a fost înălţat un monument din piatră de Cosăuţi, cu înălţimea de trei metri, avînd inscripţia: „Locul de întîlnire a domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir cu ţarul rus Petru I. 16 iulie 1711”. Monumentul a fost realizat der sculptorul Ion Zderciuc, originar din oraşul Ungheni.

Deocamdată istoricii nu au ajuns la un numitor comun: s-a întpknit Dimitrie Cantemir cu Petru I aici sau ba. Oricum, este un punct important de atracţie turistică.Officially is out and another version – Table of Peter I. The place represents two circles each in other, the biggest with a diameter of approximately 400 meters and the lowest, in a form of mound, about 200 meters.

In 2006, there was raised a monument made in stone of Cosauti, height of three meters, with the inscription: “meeting place of the ruler of Moldova Dimitrie Cantemir and the Russian Tsar Peter I. July 16, 1711”. The monument was made by the​​ sculptor Ion Zderciuc, born in Ungheni.

So far, historians have not reached a common denominator: has met Dimitrie Cantemir with Peter I here or not. However, it is an important tourist attraction.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *