Movila Măgurii (satul Ţîghira, comuna Negurenii Vechi)

movila-magura

Cu o altitudine de 387,6 metri, Movila Măgurii poate fi văzută de departe, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă. Nu întîmplător, strămoşii au numit-o Măgura, ceea ce înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. „Există anumite temeiuri pentru a presupune că Dealul Măgura era considerat ca loc de însemnătate sacrală încă în atichitate”, susţine arheologul Veaceslav Bicbaev. Tot el mai menţionează: „Deşi cercetată parţial, Movila Măgurii conţine caracteristici deosebit de relevante  ce vin să mărturisească cu prisosinţă o locuire străveche a regiunii, integrînd cu brio acest loc în tabloul general al istoriei ţării”.

Movila Măgurii este descrisă într-un studiu al arheologului Veaceslav Bicbaev ca un „mormînt militar izolat sau necropolă plană din epoca medievală tîrzie (sec. XV)”.

Acoperită cu iarbă, cu o cruce de cîţiva metri în virf, Movila străjuieşte satele din împrejurimi, o bună parte dintre care i-au preluat numele: Măgura, Măgura Nouă, Slobozia Măgurii, Măgurele. Situate unul lîngă altul, grămăjoară, acestea însă se află în raioane diferite. Primele două sînt în raionul Făleşti, Slobozia Măgurii – în Sîngerei, iar Măgurele – în Ungheni.

Ceea ce impresionează, atunci cînd ajungi pe vîrful Movilei Măgurii, este imaginea care îţi apare în faţa ochilor: păduri, cîmpuri cu flori, lanuri cu porumb, vii, lacuri, sate cu căsuţe ce par cutii de chibrituri. O privelişte cu adevărat fascinantă.

Distanţa de la Ungheni pînă la Movila Măgurii este de aprpoximativ 30 kilometri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>