Zilele oraşului UngheniThe Days of Ungheni City

Zilele orasului Ungheni

Tradiţia de a sărbători Zilele oraşului Ungheni a luat naştere în anul 2002, cînd Primăria a decis să marcheze în mod oficial 540 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Timp de şapte ani consecutiv, Zilele oraşului au fost organizate între 20 şi 25 august, iar pe 12 septembrie se sărbătorea Hramul oraşului.

The tradition to celebrate the Days of Ungheni City was born in 2002, when the City Hall decided to officially mark 540 years since the first documentary attestation of the locality. For seven consecutive years, the Days of the City were held between 20th and 25th August, and on 12th September was celebrated the Patron of the City.

În anul 2009, printr-o decizie a Consiliului orăşenesc, Hramul oraşului Ungheni a fost declarat pe 28 august, de ziua sărbătorii creştine “Adormirea Maicii Domnului”. Începînd cu acelaşi an, Zilele oraşului Ungheni se organizează între 27 şi 31 august, cînd se marechează şi cele două sărbători naţionale – Ziua Independenţei, pe 27 august, şi “Limba Noastră” – pe 31 august.
În această perioadă au loc numeroase acţiuni culturale, sportive, sînt invitaţi artişti de marcă din Republica Moldova, dar şi din străinătate.

În fiecare an se organizează expoziţii cu produse autohtone, parade ale DJ-lor, nu lipsesc nici  focurile de artificii.

La Zilele oraşului Ungheni participă, de fiecare dată, delegaţii din localităţile înfrăţite şi din cele cu care Ungheniul are relaţii de prietenie. Ungheniul este vizitat de reprezentanţi ai conducerii satului, ai misiunilor diplomatice.

 In 2009, by a decision of the City Council, the Patron of Ungheni City was declared on 28th August, the Christian feast day “Assumption of St. Mary”. Since that year, the Days of Ungheni City are organized between 27th and 31th August, when are marked also two national holidays- the Independence Day, on August 27 and “Our Language”- on August 31.

In this period, numerous cultural activities are organized and are invited leading artists from Moldova and abroad.

Every year are organized local products exhibitions, DJ Parade and never missing the fireworks.

At the City Days participate, each time, delegations from the twin localities and the cities that has friendly relations with Ungheni City. The City is also visited by representatives of the state administration and representatives of the diplomatic missions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *