Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor NaţionaleThe Holiday of Harvest and Promotion of National Traditions

Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor Naţionale, octombrie, Piaţa Primăriei, oraşul Ungheni. În cadrul sărbătorii participă localităţile raionului Ungheni cu expoziţii de genul: „Casa mare”, „Beciul vechi”, „Ograda gospodarului”, „La gura beciului”, meşteşuguri populare, atribute de prelucrarea şi fabricarea vinului, bucate naţionale, producţie vinicolă şi agricolă.

The Harvest and Promotion of National Traditions Holiday is held annually in October , in   the Independence Square in Ungheni City. The Festival is attended by the localities of Ungheni District with exhibitions like: “Big House”, “Old Cellar”, “The yard of the householder”, “At the cellar’s mouth”, popular crafts, processing and wine production attributes, national dishes, wine and agricultural production.

În cadrul sărbătorii se desfăşoară concursurile:

  • Cea mai originală amenajare a expoziţiei;
  • Cel mai interesant program cultural;
  • Cea mai bună prezentare a bucătăriei naţionale.
  • Concursul vinurilor.

Formaţiile artistice din raion prezintă un program cultural în scena amplasată în Piaţa Primăriei.

 In the framework of the Festival take place the contests:

  • The most original arrangement of the exhibition
  • The most interesting cultural program
  • The best presentation of the national cuisine
  • The Wine Competition

The artistic formations from the district present a cultural program in the Independence Square in Ungheni City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *