Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună”Customs and Traditions Winter Festival “After the Ancient Tradition”

Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună” se desfăşoară anual, începînd cu anul 1986, în luna  decembrie, pe Piaţa Primăriei din oraşul Ungheni. Are drept scop promovarea datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Participă colective artistice de amatori din localităţile raionului Ungheni.

District Festival of winter customs and traditions “After the ancient tradition” is held annually since 1986, in December, in the Independence Square in Ungheni City. It aims to promote the habits and customs of winter. At the Festival participate amateur artistic groups from the localities of the district of Ungheni.

Sunt prezentate obiceiuri de iarnă: “Malanca”, Teatrul folcloric com. Petreşti; “Nunta Ţării”, Formaţia folcorică Frunzişoară Lozioară, com. Costuleni; “Capra”, Teatrul folcloric com. Sculeni ş. a.

 

Each year participate: “Malanca”, folk theatre from the village Petresti; “Country Wedding”, folk band Osier Leaflet, from the village Costuleni; “The Goat”, folk theatre from the village Sculeni, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *