Festivalul Efim Junghietu

Festival-E.-Junghietu-1

(Festival folcloric, simpozion ştiinţific, expoziţii, lansări de carte).

Organizat în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petreşti, raionul Ungheni, laureat al premiului Simion Florea Marian al Academiei Române pentru lucrarea „Cît îi Maramureşul”. Efim Junghietu (18.10 1939, Petreşti, Ungheni, 05.01.1993, Chişinău) s-a afirmat ca folclorist în trei direcţii de bază: culegerea creaţiilor populare, editarea lor ştiinţifică şi studierea moştenirii etnofolclorice.

Şcoala primară şi cea medie le absolvă în satul natal şi în oraşul Ungheni. Studiile universitare le face la Facultatea de Filologie a Universităţii din Chişinău. În anul 1974 susţine cu succes teza de doctorat la specialitatea – folcloristică.

Rezultatele muncii de teren şi de cercetare sunt expuse într-un şir de culegeri şi studii apărute la editurile din Chişinău (Cine joacă şi nu strigă.1968; Cîntece şi melodiide jocuri populare moldoveneşti, 1975; Desluşiri.Articole despre folclor, 1989 ş.a.).

La Festival participă formaţii folclorice de copii, tineret, maturi din ţară şi de peste hotare, care cercetează, valorifică şi promovează folclorul autentic de la baştină.

Repertoriul formaţiilor cuprinde tradiţii, obiceiuri, cîntece şi dansuri folclorice.

Se desfăşoară bienal începînd cu anul 2008, pentru luna octombrie 2011 este programată ediţia a III-a.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>