Biserica Sf. NicolaeThe Church “Saint Nicholas”

Biserica Sfintul Nicolae Ungheni Moruzi

Biserica “Sfîntul Ierarh Nicolae” este cel mai vechi lăcas bisericesc din oraşul Ungheni. Biserica a fost înălţată la sfîrşitul sec. XIX pe moşia satului Dănuţeni, astăzi cartier al oraşului Ungheni. Ctitorul principal al acesteia este principele Constantin Moruzi, descendent al unei influente dinastii fanariote. El a ales cel mai înalt loc pentru construcţia bisericii, astfel ca sfîntul lăcaş să fie văzut de către toţi sătenii, iar urcînd pe clopotniţă, să se vadă Iaşul, oraşul faţă de care avea un dor etern.

Biserica a fost construită în anul 1882 şi activează începînd cu anul 1887, atunci cînd a fost sfinţită. Arhitectura edificiului impresionează şi astazi, iar planul în formă de cruce şi acoperişul cu 9 turle de diferite dimensiuni amintesc de stilul rusesc, în vogă pe atunci.

The Church “Saint Nicholas” is the oldest church sanctuary in Ungheni City. The church was erected at the end of XIX century, on the estate of the village Danuteni, today district of Ungheni City. Its main founder is the Prince Constantin Moruzi, descendant of an influential Phanariot dynasty. He chose the highest place for the church construction, so the sanctuary to be seen by all villagers, and walking up the tower, to see Iasi City, a city that he always missed.

The church was built in 1882 and activates since 1887, when it was consecrated. The building architecture impresses today and the cross-shaped plan and the roof with 9 towers of various sizes remember the Russian style, in vogue then.

După lungi ani de activitate, în anul 1961, sovieticii au hotărît să închidă biserica. Timp de cîteva decenii, lăcaşul sfînt a fost lăsat de izbelişte. Nu a fost însă distrus, localnicii opunîndu-se cu înverşunare. Cele mai de valoare lucruri sfinte au dispărut din biserică, însă cîteva icoane şi iconostasul s-au păstrat pînă în zilele noastre.

Aici îşi doarme somnul de veci şi ctitorul bisericii, într-un cavou de marmură.

Biserica a fost redeschisă la începutul anilor 90 ai secolului trecut, odată cu mişcarea de renaştere naţională. Ea a fost reparată cu aportul enoriaşilor. Unele elemente din arhitectura originală însă nu au mai putut fi restaurate.After long years, in 1961, the soviets decided to close the church. For several decades, the holy abode was left unfinished. It was not destroyed because the locals fiercely opposed. The most valuable things disappeared from the church, but a few icons and the iconostasis were preserved until today.

There is buried the founder of the church, in a marble tomb.

The church was reopened in the early 90s of last century, with the movement of the national revival. It was repaired with parishioners contribution. Some elements of the original architecture could not be restored.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *