Biserica “Sf. Alexandru Nevski”The Church “Saint Alexander Nevski”

Biserica Aleksandr Nevski Ungheni

Prima piatră de temelie a fost pusă la 30 august 1903, în prezenţa unor personalităţi ale timpului, printre care guvernatorul Basarabiei, şeful Direcţiei de jandarmi din Basarabia, consulului rus la Iaşi, şefului poliţiei de frontieră din România. Serviciul divin a fost oficiat de însuşi Episcopul Chişinăului şi Hotinului PS Iacob. La 30 iunie 1905, construcţia este finalizată, iar sfinţirea este efectuată în anul 1906, la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Proiectul viitoarei biserici a fost conceput de către cunoscutul arhitect rus A.I. Bernardazzi, descendent al unei renumite familii de arhitecţi italieni, stabiliţi la începutul sec. al XIX-lea în Rusia. Bernardazzi a donat proiectul , iar biserica a devenit ulterior o adevărată operă de cultură şi arhitectură. Construcţia respectă rigorile arhitecturii ecleziastice ruse.

The first cornerstone was laid on 30 August 1903, in the presence of some personalities of the time, including the governor of Bessarabia, the head of the gendarmes from Bessarabia, the Russian consul in Iasi, the chief of the border police from Romania. The divine service was officiated by the bishop of Chisinau and Hotin, the MH Iacob. 30 June 1905, the construction was completed and the sanctification was performed in 1906, the day of All Saints.

The project of the future church was designed by the known Russian architect Al. Bernardazzi, descendant of a famous family of Italian architects, settled at the beginning of the XIXth century in Russia. Bernardazzi donated the project and the church later became a true work of culture and architecture. The construction respects the rigors of the ecclesiastical architecture.

După venirea sovieticilor,  în iunie 1959 biserica a fost închisă, în calitate de motiv invocîndu-se destrămarea comunităţii de enoriaşi şi existenţa în apropiere a unei alte biserici. Autorităţile puseseră la cale aruncarea edificiului în aer, dar, la iniţiativa unui grup de intelectuali, la 2 iulie 1967, aici este deschis Muzeul de istorie şi etnografie din Ungheni. În anul 1968, s-a reuşit declararea bisericii monument de istorie şi arhitectură de importanţă naţională.

În luna mai 1989, sfîntul lăcaş a fost redat menirii sale fireşti. Reparaţia capitală a bisericii a fost făcută cu suportul credincioşilor şi sub supravegherea parohului proaspăt numit, Pr. Ioan Porcescu. În anul 1991, biserica a fost sfinţită de un sobor de 12 preoţi, conduşi de Mitropolitul Moldovei ÎPS Vladimir.

Astăzi, biserica este nu doar un centru spiritual al oraşului, ci şi un simbol al acestuia.

Pe 3 aprilie 2011, biserica a fost transformat în catedrală episcopală, prin decizia Sfîntului sinod al Mitropoliei Moldovei.After the coming of the Soviets, in June 1959 the church was closed, citing the reason of the disintegration of the parishioners community and the existence of another church nearby.

The authorities had planned the bursting of the building, but a group of intellectuals, on 2 July 1967, opened here the Museum of History and Ethnography of Ungheni. In 1968, the church was declared Monument of History and Architecture of national importance.

In May 1989, the holy shrine was restored to its normal mission. The overhaul of the church was made with the contribution of the Christians under the supervision of the newly appointed parish- priest Ioan Porcescu. In 1991, the church was sanctified by a group of 12 priests, led by His Eminence Metropolitan of Moldova Vladimir.

Today, the church is not only a spiritual center of the city, but also a symbol of it.

On April 3, 2011, the church was turned into the Episcopal Cathedral, by the decision of the Moldovan Orthodox Church Holy Synod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *