Category Archives: Forumul de Investiţii

Forumul Regional de Investiţii

Forum regional de investitii Ungheni

Forumul Regional de Investitii se organizeaza in orasul Ungheni incepind cu anul 2008. Ideea de a crea acest brand al Ungheni-ului a venit din partea autoritatilor publice raionale. Organizatorii de bază sunt: Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni, Consiliul raional Ungheni, in calitate de coorganizatori s-au implicat: Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est (România), Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni, Asociaţia Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, Asociaţia Patronatul IMM-urilor Regiunea Nord-Est (România).