Category Archives: Camera de Comerţ şi Industrie

Camera de Comert si Industrie Ungheni

Camera de Comert si Idustrie Moldova Ungheni

Camera de Comert  si Industrie (CCI), conform Legii RM “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei drept “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, (…) care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.