Category Archives: Turism rural

„Casa albă” pentru „oamenii albi” ai anilor 80 din secolul trecut“The White House” for “the white people” of the 80s of the last century

casa alba ceachir

Un drum străjuit de nuci, un drum neted, asfaltat, ne duce spre o locaţie, vizitată cu decenii în urmă, de înalţi demnitari de stat. Pe aici a fost cîndva însuşi secretarul general al partidului comunist din fosta Uniune Sovietică, Leonid Brejnev. Pe aici a trecut şi un alt mai activist comunist – dictatotul Kim Ir-sen, cel ce a condus Coreea de Nord timp de 46 de ani. A poposit la „Casa albă” din Ungheni şi Alexei Kosîghin, prim-ministru al URSS din 1964 pînă în 1980, şi Ion Iliescu, preşedintele României.

A road lined by nuts, a smooth road, asphalted, lead us to a location visited decades ago, by the senior state officials. Here was once the general secretary of the Communist Party of the former Soviet Union, Leonid Brezhnev. Here was passed and another communist activist – the dictator Kim Ir-sen, who led North Korea for 46 years. At the “White House” from Ungheni arrived also Alexei Kosygin, the Prime Minister of the RSSU from 1964 until 1980, and Ion Iliescu, Romania’s President.

Monumentul kneazului Potiomkin (satul Rădenii Vechi)The Monument of the Prince Potiomkin (village Rădenii Vechi)

monumentul lui Potiomkin Radenii Vechi

La marginea satului Rădenii Vechi,  pe un vîrf de deal, se înalţă, de mai bine de un secol, un obelisc, supranumit de localnici „Stîlpul lui Sfetlici”sau „Stîlpul lui Potiomkin”, iar de istorici – monumentul lui Potiomkin din Taurida.  În lucrarea istoricului Gheorghe Bezviconi „Călători ruşi în Moldova şi Muntenia”’, publicată la Bucureşti în anul 1947, citim, cu referire la acest monument: „La 30 verste de Iaşi se înalţă un monument clădit din piatră necioplită, ridicat de Ecaterina cea Mare prinţului Potiomkin. At the edge of the village Rădenii Vechi, on a hilltop, stands for more than a century, an obelisk, called by locals “The Pillar of Sfetlici” or “The Pillar of Potiomkin” and by historians – “The Monument of Potiomkin from Taurida”. In the work of the historian George Bezviconi “Russian Travelers in Moldavia and Muntenia”, published in Bucharest in 1947, we can read with reference to this monument: “On 30 verses from Iasi, is a monument built of rough stone, rised by Catherine the Great and the Prince Potiomkin.

Masa lui Petru I (satul Semeni, comuna Zagarancea)The Table of Peter I (Semeni village, commune Zagarancea)

masa lui petru

Legenda spune că în preajma satului Semeni, la o distanţă de mai puţin de 10 kilometri de Ungheni, cu secole în urmă, s-ar fi întîlnit domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir cu ţarul rus Petru I. Aici a fost săpată o masă la care au stat şi au cinstit boierii. Localnicii îi zic Masa turcilor. Sau şi mai simplu – Zamkă. The legend tells us that around the village Semeni, at a distance of less than 10 kilometers from Ungheni, centuries ago, would have met the Moldavian ruler Dimitrie Cantemir and the Russian Tsar Peter I. Here was dug a table where the  boyars ate. The locals call it the Turks table. Or even easier – Zamkă.

Movila Măgurii (satul Ţîghira, comuna Negurenii Vechi)The Magura Mound (Ţîghira village, commune Negurenii Vechi)

movila-magura

Cu o altitudine de 387,6 metri, Movila Măgurii poate fi văzută de departe, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă. Nu întîmplător, strămoşii au numit-o Măgura, ceea ce înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. With an altitude of 387.6 meters, the Magura Mound can be seen from afar, soaring towering in her mysterious loneliness. Not incidentally, the ancestors called it Magura, which means, according to the Explanatory Dictionary of Romanian language, “large hill, isolated”. Until the second world war, there came the surrounding people, to mark the various religious holidays.

Rezervația naturală de stat „Plaiul fagului”The State Natural Reserve „Plaiul Fagului”

Rezervatia naturala de stat “PLAIUL FAGULUI” a fost creata la 12 martie 1992 in scopul conservarii, regenerarii, redresarii ecologice, studierii uneia dintre cele mai pitoresti si mai reprezentative ecosisteme ecologice silvice din zona Codrilor.

Suprafata totala a rezervatiei constituie 5642 ha, din care padurile ocupa 4639 ha. In structura teritorial-administrativa sunt incluse 5387 hectare de arborele naturale, inclusiv formatiuni cu fag (272 ha), frasin (1163 ha), gorun si stejar pedunculat (1039 ha), tei (169 ha), alte specii (169 ha).

The State Natural Reserve “Plaiul Fagului” was created on 12 March 1992 aiming for the conservation, regeneration, environmental recovering, studying one of the most picturesque and most representative forest ecosystems in the the area of Codrii.

The total surface of the reserve is 5642 ha, of which the forests occupy 4639 ha. The territorial-administrative structure includes 5387 hectares of natural tree, including the formations of beech (272 ha), ash (1163 ha), holm oak (1039 ha), linden (169 ha), other species (169 ha).