Category Archives: Turism de afaceri

Fabrica de ceramică UngheniThe Ceramic Factory Ungheni

La Ungheni tradiţia ceramicii vine din epoca pietrei. Cercetări arheologice efectuate aici au scos la iveală numeroase exemplare ale culturii Cucuteni-Tripolie, datate cu mileniile V-IV î. Hr. Îndeletnicirea a fost constantă pe toată durata istoriei, astfel încât nu-i de mirare că în timpuri mai noi vedem pieţele târgului pline de ulcioare, iar satele din preajmă cutreierate de care ce îndemnau locuitorii să cumpere oale necesare gospodăriei. Erau, mai ales, olarii din satul de ucraineni Nicolaevca. Aceştia au reînviat, la mijlocul secolului trecut, tradiţia modelării lutului, zăcământ pe care localnicii l-au avut întodeauna din abundenţă.

In Ungheni the pottery tradition comes from the Stone Age. Archaeological excavations conducted here have revealed numerous examples of the Cucuteni- Tripolie culture, dated in the V-IV millennium BC. The occupation was constant throughout history, so no wonder that in more recent times we see the fair markets full of pitchers and the surrounding villages were scoured by carts that urged people to buy necessary household pots. They were especially potters from the village of ukrainians Nicolaevca. They revived, in the mid-century, the tradition of modeling clay, deposit that the locals have always had in abundance.

Forumul Regional de Investiţii The Regional Investment Forum

Forum regional de investitii Ungheni

Forumul Regional de Investitii se organizeaza in orasul Ungheni incepind cu anul 2008. Ideea de a crea acest brand al Ungheni-ului a venit din partea autoritatilor publice raionale. Organizatorii de bază sunt: Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni, Consiliul raional Ungheni, in calitate de coorganizatori s-au implicat: Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est (România), Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni, Asociaţia Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, Asociaţia Patronatul IMM-urilor Regiunea Nord-Est (România).

Forum regional de investitii Ungheni

The Regional Investment Forum has been  organized in Ungheni since 2008. The idea to create this brand of Ungheni came from regional public authorities. Basic organizers are Euroregion “Siret-Prut-Nistru”, Central Development Region of Moldova, the Chamber of Commerce and Industry Ungheni Branch, the Ungheni District Council; as co-organizers were involved: the Organization for Investment and Moldavian Export promotion, the Association Northeast Regional Entrepreneurs (Romania), the Regional Development Agency and European Integration of Ungheni, the Association of Agricultural Producers “Uncalnis”, SME Employers Association Northeast Region (Romania).

Centrul pentru Initiativa PrivataCenter for Private Initiative

Centrul pentru Initiativa Privata are statut de organizatie nonguvernamentala specializata în prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în sectorul agrar privat în dezvoltarea afacerilor, cooperarea producătorilor, marketing, implementarea tehnologiilor avansate.

CIP Ungheni aspiră spre dezvoltarea economică a regiunii, crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea bunăstării beneficiarilor rurali şi afirmarea lor pe pieţele interne şi externe.

The Center for Private Initiative (CPI) is a non-governmental organization specialized  in providing information and advice on private agricultural sector in business development, cooperation of producers, marketing, implementation of advanced technologies.

The CPI Ungheni aspire to the economic development of the region, creating a favorable regulatory environment, enhance rural welfare recipients and their assertion of domestic and foreign markets.

Centrul de Support al Bussinesului Ungheni The Bussines Support Center of Ungheni

Centrul de Suport al Businessului Ungheni

Centrul de Support al Businessului din Ungheni este o organizatie non-guvernamentala destinata celor care isi incep o afacere, sustinind cresterea sectorului intreprinderilor private, stimulind reforma economica, si prestind servicii profesionale atit businessului incepator cit si celui in dezvoltare. Centrul de Suport al Businessului Ungheni (CSBU) a fost creat cu asistenta Proiectului UE/Tacis de Cooperare Transfrontaliera Ungheni, Republica Moldova.

The Business Support Center of Ungheni is an NGO dedicated to those who start a business, support the growth of private sector enterprises, stimulating economic reform and professional services business both at the  beginning as well as in development. The Business Support Center Ungheni (BSCU) was created with the assistance of Project of the EU / Tacis CBC Ungheni, Moldova.

Camera de Comert si Industrie UngheniUngheni branch of the Chamber of Commerce and Industry

Camera de Comert si Idustrie Moldova Ungheni

Camera de Comert  si Industrie (CCI), conform Legii RM “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei drept “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, (…) care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.

Camera de Comert si Idustrie Moldova Ungheni

The Chamber of Commerce and Industry (CCI), Ungheni branch  according to the Law of the Republic of Moldova “On the Chamber of Commerce and Industry” nr.393-XIV of 13.05.1999 Chamber has the status of “a nongovernmental organization, autonomous and independent, which (…) represents the overall interests of  the entrepreneurs in Moldova. The Chamber is a legal entity of public law and  supported by the state. ”

Asociatia Producatorilor Agricoli UNCALNISThe Association of Agricultural Producers UNCALNIS

Asociatia Producatorilor Agricoli UNCALNISAsociatia Producatorilor Agricoli este o organizatie non-guvernamentala, non-profit si neafiliata politic. Ea a fost creata la 1 februarie 2001 cu asistenta EWMI/Soros, de catre 7 intreprinderi agricole din raioanele Ungheni, Calarasi, Nisporeni si are drept scop coordonarea activitatii si crearea conditiilor favorabile realizarii programelor de productie, protectia intereselor de producere, tehnologice, stiintifice, sociale si de drept a producatorilor agricoli, de a ajuta membrii sai sa-si armonizeze activitatile, sa creeze un mediu de afaceri viabil si un cadru juridic favorabil activitatii.

Asociatia Producatorilor Agricoli UNCALNIS

The Association of Agricultural Producers is a non-governmental, non-profit and non-political organization. It was created  on the 1st of February 2001 with the assistance of EWMI / Soros Foundation  by seven agricultural enterprises from the districts of Ungheni, Calarasi, Nisporeni and aims at coordinating activities and create favorable conditions to achieve production programs, protection of the production, technological, scientific and social interests of the agricultural producers, to help its members to harmonize their activities, to create a viable business environment and a favorable legal framework of activity.

Zona Economică Liberă “Ungheni–Business”Free Economic ZoneСвободная экономическая зона

Zona Economica Libera Ungheni-BusinessÎn anul 2002, în zona industrială a orasului Ungheni a fost înființata Zona Economică Liberă “Ungheni–Business”. Asezarea geografica strategica a Zonei Economice favorizeaza atragerea investitiilor locale si straine. Fiind situata la hotar cu Uniunea Europeana, prezinta interes sporit pentru investitorii straini, iar amplasarea în partea de nord-vest a orașului Ungheni cu acces la calea ferată, face posibilă legătura cu nordul, centrul și sudul Republicii, cât și cu exteriorul.

Free Economic Zone Ungheni-Business

In 2002, in the industrial area of Ungheni City was founded the Free Economic Zone “Ungheni-Business”. The strategic geographical location of the economic zone favors the attraction of domestic and foreign investments. Being situated on the border with the EU, it increased the interest of the foreign investors, and the location in the northwest of the city of Ungheni with access to railway, makes possible the connection between the north, center and the south of the Republic and also with other countries.

There are 36 active residents in the Free Zone  with investments in various sectors, where the whole necessary infrastructure already exists for business development (access to local and international highways, track access to European and Russian type, water supply , sewage systems, telecommunications and heat charge, gas, electricity, warehouses).

Address: Republic of Moldova,  Ungheni City
4 Ion Creanga street , MD 3600

Phone / Fax: +373 236 20 184

www.freezone-ungheni.md
office@freezone-ungheni.md