Category Archives: Tradiţii

Zilele oraşului UngheniThe Days of Ungheni City

Zilele orasului Ungheni

Tradiţia de a sărbători Zilele oraşului Ungheni a luat naştere în anul 2002, cînd Primăria a decis să marcheze în mod oficial 540 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Timp de şapte ani consecutiv, Zilele oraşului au fost organizate între 20 şi 25 august, iar pe 12 septembrie se sărbătorea Hramul oraşului.

The tradition to celebrate the Days of Ungheni City was born in 2002, when the City Hall decided to officially mark 540 years since the first documentary attestation of the locality. For seven consecutive years, the Days of the City were held between 20th and 25th August, and on 12th September was celebrated the Patron of the City.

Festivalul internaţional de muzica şi dans “Hora de la Prut”The International Festival of Music and Dance “Hora from Prut”

hora de la prut

Prima ediţie a Festivalului “Hora de la Prut” a avut loc pe 29 aprilie 2010, de Ziua internaţională a dansului. A fost o premieră pentru Republica Moldova, deoarece au fost prezente toate genurile de dans. La Festival au participat 15 colective de dans din Republica Moldova. Al doilea an deja Festivalul s-a transformat în unul internaţional, la care au participat colective de muzică şi dans din 7 ţări: România, Grecia, Polonia, Letonia, Ucraina, Rusia şi Republica Moldova

The first edition of the Festival “Hora from Prut” was held on April 29- 2010, the International Dance Day. It was a premiere for Moldova, because were present all genres of dance. The Festival was attended by 15 dance collectives from Moldova. The second year already turned into an international festival attended by music and dance teams from 7 countries: Romania, Greece, Poland, Latvia, Ukraine, Russia and Republic of Moldova.

Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor NaţionaleThe Holiday of Harvest and Promotion of National Traditions

Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor Naţionale, octombrie, Piaţa Primăriei, oraşul Ungheni. În cadrul sărbătorii participă localităţile raionului Ungheni cu expoziţii de genul: „Casa mare”, „Beciul vechi”, „Ograda gospodarului”, „La gura beciului”, meşteşuguri populare, atribute de prelucrarea şi fabricarea vinului, bucate naţionale, producţie vinicolă şi agricolă.

The Harvest and Promotion of National Traditions Holiday is held annually in October , in   the Independence Square in Ungheni City. The Festival is attended by the localities of Ungheni District with exhibitions like: “Big House”, “Old Cellar”, “The yard of the householder”, “At the cellar’s mouth”, popular crafts, processing and wine production attributes, national dishes, wine and agricultural production.

Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună”Customs and Traditions Winter Festival “After the Ancient Tradition”

Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună” se desfăşoară anual, începînd cu anul 1986, în luna  decembrie, pe Piaţa Primăriei din oraşul Ungheni. Are drept scop promovarea datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Participă colective artistice de amatori din localităţile raionului Ungheni.

District Festival of winter customs and traditions “After the ancient tradition” is held annually since 1986, in December, in the Independence Square in Ungheni City. It aims to promote the habits and customs of winter. At the Festival participate amateur artistic groups from the localities of the district of Ungheni.

Festivalul Efim JunghietuThe Festival “Efim Junghietu”Фестиваль “Ефим Жунгиету”

(Festival folcloric, simpozion ştiinţific, expoziţii, lansări de carte).

Organizat în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petreşti, raionul Ungheni, laureat al premiului Simion Florea Marian al Academiei Române pentru lucrarea „Cît îi Maramureşul”. Efim Junghietu (18.10 1939, Petreşti, Ungheni, 05.01.1993, Chişinău) s-a afirmat ca folclorist în trei direcţii de bază: culegerea creaţiilor populare, editarea lor ştiinţifică şi studierea moştenirii etnofolclorice.

(Folk Festival, scientific symposium, exhibitions, book launches)

This Festival is organized in memory of the folklorist Efim Junghietu, born in the village Petresti, Ungheni District, laureate of the Simion Florea Marian premium of the Romanian Academy for the work “How is Maramures”.

Efim Junghietu (born on 18.10.1939- Petresti, Ungheni, died on 15.01.1993, Chisinau) is asserted as folklorist in three basic directions: the collection of folk, his scientific editing and the studying of ethno-folkloric heritage.

Festivalul “Mărţişor”The Festival “Martisor”

Mărţişorul este o sărbătoare specifică în sud-estului Europei, care semnifică sosirea primăverii şi este marcată anual la 1 martie. În aceeaşi zi, în întreaga republică, inclusiv la Ungheni, demarează Festivalul de muzică “Mărţişor”, care durează zece zile.

The Martisor is a specific holiday in the south-eastern Europe, signifying the arrival of the spring and is marked annually on 1st March. On the same day, throughout the whole country, including in Ungheni City, launches the International Music Festival “Martisor”, which lasts ten days.