Category Archives: Masa lui Petru I

Masa lui Petru I (satul Semeni, comuna Zagarancea)The Table of Peter I (Semeni village, commune Zagarancea)

masa lui petru

Legenda spune că în preajma satului Semeni, la o distanţă de mai puţin de 10 kilometri de Ungheni, cu secole în urmă, s-ar fi întîlnit domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir cu ţarul rus Petru I. Aici a fost săpată o masă la care au stat şi au cinstit boierii. Localnicii îi zic Masa turcilor. Sau şi mai simplu – Zamkă. The legend tells us that around the village Semeni, at a distance of less than 10 kilometers from Ungheni, centuries ago, would have met the Moldavian ruler Dimitrie Cantemir and the Russian Tsar Peter I. Here was dug a table where the  boyars ate. The locals call it the Turks table. Or even easier – Zamkă.