Category Archives: Prezentare generală

GeografieGeographyГеография

Ungheni este un oraş în Republica Moldova, situat în partea de vest-centru, pe malul Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeaşi localitate. Oraşul se extinde pe o lungime de 9 kilometri de-a lungul frontierei cu România, fiind situat la o înălţime de 62 de metri deasupra nivelului mării.

Suprafaţa totală a localităţii este de 16,4 km p. Această suprafaţă, relativ mică, se datorează faptului că oraşul nu dispune de terenuri cu destinaţie agricolă.

Ungheni is a city in Moldova, situated in the west-center on the bank of the Prut river, opposite  the village with  the same name from Romania, which in the past formed ​​the same locality. The city extends on a length of 9 km along the border with Romania, being situated at a height of 62 meters above the  sea level.

The total area of the locality is 16.4 sq. km. The area is  relatively small,  because the city has no agricultural land.

Scurt istoricBrief HistoryКраткая история

Gara feroviara internationala Ungheni

Situat în imediata apropiere a Uniunii Europene, pe malul rîului Prut, Ungheniul reprezintă o localitate încărcată de istorie. Prima atestare documentară datează din august 1462. Un uric al lui Ştefan cel Mare atestă „satul Unghiul, (…) mai jos de Fîlfoe pe Jijia”. Aşezarea era a „panului Bratul, fiul Procelnicului”.

Deci, iniţial, localitatea s-a numit Unghiul, probabil pentru că Prutul formează aici un unghi perfect. Cu numele său actual – Ungheni – aşezarea apare în documente abia în 1645.

În evul mediu, prin apropiere treceau: Drumul Sării, Drumul Pesacrilor, Marele Drum Comercial Tătăresc. Acest lucru a făcut ca localitatea să devină de atunci atractivă.

Situated closely to the European Union on the river Prut, the city of Ungheni is a locality full of history. The first document dates from August 1462. An old document   of Stephen the Great  certifies “the village of Unghiul (…) below Fîlfoe  on Jijia river “. That was the settlement of  Bratu nobleman who was the son of the servant in the royal chancery ”

So, initially,  the locality  was called Unghiul (angle), probably because the river Prut made here a perfect angle. The  current name – Ungheni – appears in documents only in  1645.