Category Archives: Forumul de Investiţii

Forumul Regional de Investiţii The Regional Investment Forum

Forum regional de investitii Ungheni

Forumul Regional de Investitii se organizeaza in orasul Ungheni incepind cu anul 2008. Ideea de a crea acest brand al Ungheni-ului a venit din partea autoritatilor publice raionale. Organizatorii de bază sunt: Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Ungheni, Consiliul raional Ungheni, in calitate de coorganizatori s-au implicat: Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Asociaţia Regională a Întreprinzătorilor Nord-Est (România), Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni, Asociaţia Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, Asociaţia Patronatul IMM-urilor Regiunea Nord-Est (România).

Forum regional de investitii Ungheni

The Regional Investment Forum has been  organized in Ungheni since 2008. The idea to create this brand of Ungheni came from regional public authorities. Basic organizers are Euroregion “Siret-Prut-Nistru”, Central Development Region of Moldova, the Chamber of Commerce and Industry Ungheni Branch, the Ungheni District Council; as co-organizers were involved: the Organization for Investment and Moldavian Export promotion, the Association Northeast Regional Entrepreneurs (Romania), the Regional Development Agency and European Integration of Ungheni, the Association of Agricultural Producers “Uncalnis”, SME Employers Association Northeast Region (Romania).