Category Archives: Centrul pentru Iniţiativă Privată

Centrul pentru Initiativa PrivataCenter for Private Initiative

Centrul pentru Initiativa Privata are statut de organizatie nonguvernamentala specializata în prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în sectorul agrar privat în dezvoltarea afacerilor, cooperarea producătorilor, marketing, implementarea tehnologiilor avansate.

CIP Ungheni aspiră spre dezvoltarea economică a regiunii, crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea bunăstării beneficiarilor rurali şi afirmarea lor pe pieţele interne şi externe.

The Center for Private Initiative (CPI) is a non-governmental organization specialized  in providing information and advice on private agricultural sector in business development, cooperation of producers, marketing, implementation of advanced technologies.

The CPI Ungheni aspire to the economic development of the region, creating a favorable regulatory environment, enhance rural welfare recipients and their assertion of domestic and foreign markets.