Category Archives: Camera de Comerţ şi Industrie

Camera de Comert si Industrie UngheniUngheni branch of the Chamber of Commerce and Industry

Camera de Comert si Idustrie Moldova Ungheni

Camera de Comert  si Industrie (CCI), conform Legii RM “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei drept “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, (…) care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.

Camera de Comert si Idustrie Moldova Ungheni

The Chamber of Commerce and Industry (CCI), Ungheni branch  according to the Law of the Republic of Moldova “On the Chamber of Commerce and Industry” nr.393-XIV of 13.05.1999 Chamber has the status of “a nongovernmental organization, autonomous and independent, which (…) represents the overall interests of  the entrepreneurs in Moldova. The Chamber is a legal entity of public law and  supported by the state. ”