Category Archives: Fabrica de ceramică Ungheni

Fabrica de ceramică UngheniThe Ceramic Factory Ungheni

La Ungheni tradiţia ceramicii vine din epoca pietrei. Cercetări arheologice efectuate aici au scos la iveală numeroase exemplare ale culturii Cucuteni-Tripolie, datate cu mileniile V-IV î. Hr. Îndeletnicirea a fost constantă pe toată durata istoriei, astfel încât nu-i de mirare că în timpuri mai noi vedem pieţele târgului pline de ulcioare, iar satele din preajmă cutreierate de care ce îndemnau locuitorii să cumpere oale necesare gospodăriei. Erau, mai ales, olarii din satul de ucraineni Nicolaevca. Aceştia au reînviat, la mijlocul secolului trecut, tradiţia modelării lutului, zăcământ pe care localnicii l-au avut întodeauna din abundenţă.

In Ungheni the pottery tradition comes from the Stone Age. Archaeological excavations conducted here have revealed numerous examples of the Cucuteni- Tripolie culture, dated in the V-IV millennium BC. The occupation was constant throughout history, so no wonder that in more recent times we see the fair markets full of pitchers and the surrounding villages were scoured by carts that urged people to buy necessary household pots. They were especially potters from the village of ukrainians Nicolaevca. They revived, in the mid-century, the tradition of modeling clay, deposit that the locals have always had in abundance.