Category Archives: Casa albă

„Casa albă” pentru „oamenii albi” ai anilor 80 din secolul trecut“The White House” for “the white people” of the 80s of the last century

casa alba ceachir

Un drum străjuit de nuci, un drum neted, asfaltat, ne duce spre o locaţie, vizitată cu decenii în urmă, de înalţi demnitari de stat. Pe aici a fost cîndva însuşi secretarul general al partidului comunist din fosta Uniune Sovietică, Leonid Brejnev. Pe aici a trecut şi un alt mai activist comunist – dictatotul Kim Ir-sen, cel ce a condus Coreea de Nord timp de 46 de ani. A poposit la „Casa albă” din Ungheni şi Alexei Kosîghin, prim-ministru al URSS din 1964 pînă în 1980, şi Ion Iliescu, preşedintele României.

A road lined by nuts, a smooth road, asphalted, lead us to a location visited decades ago, by the senior state officials. Here was once the general secretary of the Communist Party of the former Soviet Union, Leonid Brezhnev. Here was passed and another communist activist – the dictator Kim Ir-sen, who led North Korea for 46 years. At the “White House” from Ungheni arrived also Alexei Kosygin, the Prime Minister of the RSSU from 1964 until 1980, and Ion Iliescu, Romania’s President.