Category Archives: Culturale

Muzeul de Istorie şi Etnografie UngheniThe Museum of History and Ethnography Ungheni

La Ungheni, la sfârşitul deceniului şapte al secolului trecut,  un grup de copii, asistaţi de profesori, doritori de a scoate la lumină valorile istorice şi culturale locale, şi-au exprimat dorinţa organizării unui muzeu. Insistenţele acestora au coincis cu perioada de plină ascensiune ateistă a societăţii, consecinţa căreia a fost închiderea locaşelor de cult.

In Ungheni, at the end of the seventh decade of the last century, a group of children, assisted by teachers, eager to bring to light the historic and cultural local values, have expressed their desire to organize a museum. Their insistence coincided with a period of rising atheistic society, the consequence of which was closed slots of worship.

Ungheni – oraşul celor 33 de sculpturiUngheni – City of the 33 Sculptures

În 2000, la Ungheni a fost iniţiată o tabără de sculptură, cu o frecvenţă bienală, la care au participat artişti plastici consacraţi din Republica Moldova şi România, printre care şi sculptorii Dumitru Verdianu şi Ion Zderciuc, ambii originari din oraşul Ungheni  De tot au fost organizate patru ediţii, fiind realizate 33 de sculpturi în piatră de Cosăuţi şi în lemn.

In 2000, was initiated in Ungheni the sculpture camp, with a biennial frequency, involving well- known artists from Moldova and Romania, including the sculptors Dumitru Verdianu and Ion Zderciuc, both natives from Ungheni City. Totally were organized four editions during which were made 33 sculptures in stone of Cosăuţi and wood.