Category Archives: Monumentul kneazului Potiomkin

Monumentul kneazului Potiomkin (satul Rădenii Vechi)The Monument of the Prince Potiomkin (village Rădenii Vechi)

monumentul lui Potiomkin Radenii Vechi

La marginea satului Rădenii Vechi,  pe un vîrf de deal, se înalţă, de mai bine de un secol, un obelisc, supranumit de localnici „Stîlpul lui Sfetlici”sau „Stîlpul lui Potiomkin”, iar de istorici – monumentul lui Potiomkin din Taurida.  În lucrarea istoricului Gheorghe Bezviconi „Călători ruşi în Moldova şi Muntenia”’, publicată la Bucureşti în anul 1947, citim, cu referire la acest monument: „La 30 verste de Iaşi se înalţă un monument clădit din piatră necioplită, ridicat de Ecaterina cea Mare prinţului Potiomkin. At the edge of the village Rădenii Vechi, on a hilltop, stands for more than a century, an obelisk, called by locals “The Pillar of Sfetlici” or “The Pillar of Potiomkin” and by historians – “The Monument of Potiomkin from Taurida”. In the work of the historian George Bezviconi “Russian Travelers in Moldavia and Muntenia”, published in Bucharest in 1947, we can read with reference to this monument: “On 30 verses from Iasi, is a monument built of rough stone, rised by Catherine the Great and the Prince Potiomkin.