Category Archives: Spirituale

Biserica Sf. NicolaeThe Church “Saint Nicholas”

Biserica Sfintul Nicolae Ungheni Moruzi

Biserica “Sfîntul Ierarh Nicolae” este cel mai vechi lăcas bisericesc din oraşul Ungheni. Biserica a fost înălţată la sfîrşitul sec. XIX pe moşia satului Dănuţeni, astăzi cartier al oraşului Ungheni. Ctitorul principal al acesteia este principele Constantin Moruzi, descendent al unei influente dinastii fanariote. El a ales cel mai înalt loc pentru construcţia bisericii, astfel ca sfîntul lăcaş să fie văzut de către toţi sătenii, iar urcînd pe clopotniţă, să se vadă Iaşul, oraşul faţă de care avea un dor etern.

Biserica a fost construită în anul 1882 şi activează începînd cu anul 1887, atunci cînd a fost sfinţită. Arhitectura edificiului impresionează şi astazi, iar planul în formă de cruce şi acoperişul cu 9 turle de diferite dimensiuni amintesc de stilul rusesc, în vogă pe atunci.

The Church “Saint Nicholas” is the oldest church sanctuary in Ungheni City. The church was erected at the end of XIX century, on the estate of the village Danuteni, today district of Ungheni City. Its main founder is the Prince Constantin Moruzi, descendant of an influential Phanariot dynasty. He chose the highest place for the church construction, so the sanctuary to be seen by all villagers, and walking up the tower, to see Iasi City, a city that he always missed.

The church was built in 1882 and activates since 1887, when it was consecrated. The building architecture impresses today and the cross-shaped plan and the roof with 9 towers of various sizes remember the Russian style, in vogue then.

Biserica “Sf. Alexandru Nevski”The Church “Saint Alexander Nevski”

Biserica Aleksandr Nevski Ungheni

Prima piatră de temelie a fost pusă la 30 august 1903, în prezenţa unor personalităţi ale timpului, printre care guvernatorul Basarabiei, şeful Direcţiei de jandarmi din Basarabia, consulului rus la Iaşi, şefului poliţiei de frontieră din România. Serviciul divin a fost oficiat de însuşi Episcopul Chişinăului şi Hotinului PS Iacob. La 30 iunie 1905, construcţia este finalizată, iar sfinţirea este efectuată în anul 1906, la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Proiectul viitoarei biserici a fost conceput de către cunoscutul arhitect rus A.I. Bernardazzi, descendent al unei renumite familii de arhitecţi italieni, stabiliţi la începutul sec. al XIX-lea în Rusia. Bernardazzi a donat proiectul , iar biserica a devenit ulterior o adevărată operă de cultură şi arhitectură. Construcţia respectă rigorile arhitecturii ecleziastice ruse.

The first cornerstone was laid on 30 August 1903, in the presence of some personalities of the time, including the governor of Bessarabia, the head of the gendarmes from Bessarabia, the Russian consul in Iasi, the chief of the border police from Romania. The divine service was officiated by the bishop of Chisinau and Hotin, the MH Iacob. 30 June 1905, the construction was completed and the sanctification was performed in 1906, the day of All Saints.

The project of the future church was designed by the known Russian architect Al. Bernardazzi, descendant of a famous family of Italian architects, settled at the beginning of the XIXth century in Russia. Bernardazzi donated the project and the church later became a true work of culture and architecture. The construction respects the rigors of the ecclesiastical architecture.