Stadion Ungheni

Ungheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verdeUngheni – un oraş verde

Ani la rînd oraşul Ungheni a cîştigat şi continuă să cîştige premii naţionale la categoria „Cea mai curată localitate”. Totodată, oraşul se îneacă în verdeaţă. Dacă te uiţi din departare la oraş,

Alee castani Ungheni

Aleea de castani din UngheniAleea de castani din UngheniAleea de castani din Ungheni

Aleea de castani din Ungheni este una din cele mai mari de acest gen din Europa. Aceasta se întinde pe toată lungimea străzii principale a oraşului – strada Naţională.

Scuar iarna

Scuarul din centrul oraşului iarnaScuarul din centrul oraşuluiScuarul din centrul oraşului

Scuarul din centrul oraşului Ungheni a bucurat din primele momente privirea locuitorilor şi a oaspeţilor oraşului Ungheni. Situat foarte reuşit acesta a devenit unul din cele mai îndrăgite locuri din oraş atît

SUBCONTRACTING FOR EXTERNAL EXPERTISESUBCONTRACTING FOR EXTERNAL EXPERTISE

Tender specifications for recruiting the service of a National Expert for the development of the sustainable strategic plan for the tourism sector of the City of Ungheni (Moldova).Tender specifications for recruiting the service of a National Expert for the development of the sustainable strategic plan for the tourism sector of the City of Ungheni (Moldova).

Zilele oraşului UngheniThe Days of Ungheni City

Zilele orasului Ungheni

Tradiţia de a sărbători Zilele oraşului Ungheni a luat naştere în anul 2002, cînd Primăria a decis să marcheze în mod oficial 540 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Timp de şapte ani consecutiv, Zilele oraşului au fost organizate între 20 şi 25 august, iar pe 12 septembrie se sărbătorea Hramul oraşului.

The tradition to celebrate the Days of Ungheni City was born in 2002, when the City Hall decided to officially mark 540 years since the first documentary attestation of the locality. For seven consecutive years, the Days of the City were held between 20th and 25th August, and on 12th September was celebrated the Patron of the City.

Festivalul internaţional de muzica şi dans “Hora de la Prut”The International Festival of Music and Dance “Hora from Prut”

hora de la prut

Prima ediţie a Festivalului “Hora de la Prut” a avut loc pe 29 aprilie 2010, de Ziua internaţională a dansului. A fost o premieră pentru Republica Moldova, deoarece au fost prezente toate genurile de dans. La Festival au participat 15 colective de dans din Republica Moldova. Al doilea an deja Festivalul s-a transformat în unul internaţional, la care au participat colective de muzică şi dans din 7 ţări: România, Grecia, Polonia, Letonia, Ucraina, Rusia şi Republica Moldova

The first edition of the Festival “Hora from Prut” was held on April 29- 2010, the International Dance Day. It was a premiere for Moldova, because were present all genres of dance. The Festival was attended by 15 dance collectives from Moldova. The second year already turned into an international festival attended by music and dance teams from 7 countries: Romania, Greece, Poland, Latvia, Ukraine, Russia and Republic of Moldova.

„Casa albă” pentru „oamenii albi” ai anilor 80 din secolul trecut“The White House” for “the white people” of the 80s of the last century

casa alba ceachir

Un drum străjuit de nuci, un drum neted, asfaltat, ne duce spre o locaţie, vizitată cu decenii în urmă, de înalţi demnitari de stat. Pe aici a fost cîndva însuşi secretarul general al partidului comunist din fosta Uniune Sovietică, Leonid Brejnev. Pe aici a trecut şi un alt mai activist comunist – dictatotul Kim Ir-sen, cel ce a condus Coreea de Nord timp de 46 de ani. A poposit la „Casa albă” din Ungheni şi Alexei Kosîghin, prim-ministru al URSS din 1964 pînă în 1980, şi Ion Iliescu, preşedintele României.

A road lined by nuts, a smooth road, asphalted, lead us to a location visited decades ago, by the senior state officials. Here was once the general secretary of the Communist Party of the former Soviet Union, Leonid Brezhnev. Here was passed and another communist activist – the dictator Kim Ir-sen, who led North Korea for 46 years. At the “White House” from Ungheni arrived also Alexei Kosygin, the Prime Minister of the RSSU from 1964 until 1980, and Ion Iliescu, Romania’s President.

Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor NaţionaleThe Holiday of Harvest and Promotion of National Traditions

Sărbătoarea Recoltei şi Promovării Tradiţiilor Naţionale, octombrie, Piaţa Primăriei, oraşul Ungheni. În cadrul sărbătorii participă localităţile raionului Ungheni cu expoziţii de genul: „Casa mare”, „Beciul vechi”, „Ograda gospodarului”, „La gura beciului”, meşteşuguri populare, atribute de prelucrarea şi fabricarea vinului, bucate naţionale, producţie vinicolă şi agricolă.

The Harvest and Promotion of National Traditions Holiday is held annually in October , in   the Independence Square in Ungheni City. The Festival is attended by the localities of Ungheni District with exhibitions like: “Big House”, “Old Cellar”, “The yard of the householder”, “At the cellar’s mouth”, popular crafts, processing and wine production attributes, national dishes, wine and agricultural production.

Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună”Customs and Traditions Winter Festival “After the Ancient Tradition”

Festivalul raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „După datina străbună” se desfăşoară anual, începînd cu anul 1986, în luna  decembrie, pe Piaţa Primăriei din oraşul Ungheni. Are drept scop promovarea datinilor şi obiceiurilor de iarnă. Participă colective artistice de amatori din localităţile raionului Ungheni.

District Festival of winter customs and traditions “After the ancient tradition” is held annually since 1986, in December, in the Independence Square in Ungheni City. It aims to promote the habits and customs of winter. At the Festival participate amateur artistic groups from the localities of the district of Ungheni.

Festivalul Efim JunghietuThe Festival “Efim Junghietu”Фестиваль “Ефим Жунгиету”

(Festival folcloric, simpozion ştiinţific, expoziţii, lansări de carte).

Organizat în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petreşti, raionul Ungheni, laureat al premiului Simion Florea Marian al Academiei Române pentru lucrarea „Cît îi Maramureşul”. Efim Junghietu (18.10 1939, Petreşti, Ungheni, 05.01.1993, Chişinău) s-a afirmat ca folclorist în trei direcţii de bază: culegerea creaţiilor populare, editarea lor ştiinţifică şi studierea moştenirii etnofolclorice.

(Folk Festival, scientific symposium, exhibitions, book launches)

This Festival is organized in memory of the folklorist Efim Junghietu, born in the village Petresti, Ungheni District, laureate of the Simion Florea Marian premium of the Romanian Academy for the work “How is Maramures”.

Efim Junghietu (born on 18.10.1939- Petresti, Ungheni, died on 15.01.1993, Chisinau) is asserted as folklorist in three basic directions: the collection of folk, his scientific editing and the studying of ethno-folkloric heritage.

Monumentul kneazului Potiomkin (satul Rădenii Vechi)The Monument of the Prince Potiomkin (village Rădenii Vechi)

monumentul lui Potiomkin Radenii Vechi

La marginea satului Rădenii Vechi,  pe un vîrf de deal, se înalţă, de mai bine de un secol, un obelisc, supranumit de localnici „Stîlpul lui Sfetlici”sau „Stîlpul lui Potiomkin”, iar de istorici – monumentul lui Potiomkin din Taurida.  În lucrarea istoricului Gheorghe Bezviconi „Călători ruşi în Moldova şi Muntenia”’, publicată la Bucureşti în anul 1947, citim, cu referire la acest monument: „La 30 verste de Iaşi se înalţă un monument clădit din piatră necioplită, ridicat de Ecaterina cea Mare prinţului Potiomkin. At the edge of the village Rădenii Vechi, on a hilltop, stands for more than a century, an obelisk, called by locals “The Pillar of Sfetlici” or “The Pillar of Potiomkin” and by historians – “The Monument of Potiomkin from Taurida”. In the work of the historian George Bezviconi “Russian Travelers in Moldavia and Muntenia”, published in Bucharest in 1947, we can read with reference to this monument: “On 30 verses from Iasi, is a monument built of rough stone, rised by Catherine the Great and the Prince Potiomkin.

Masa lui Petru I (satul Semeni, comuna Zagarancea)The Table of Peter I (Semeni village, commune Zagarancea)

masa lui petru

Legenda spune că în preajma satului Semeni, la o distanţă de mai puţin de 10 kilometri de Ungheni, cu secole în urmă, s-ar fi întîlnit domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir cu ţarul rus Petru I. Aici a fost săpată o masă la care au stat şi au cinstit boierii. Localnicii îi zic Masa turcilor. Sau şi mai simplu – Zamkă. The legend tells us that around the village Semeni, at a distance of less than 10 kilometers from Ungheni, centuries ago, would have met the Moldavian ruler Dimitrie Cantemir and the Russian Tsar Peter I. Here was dug a table where the  boyars ate. The locals call it the Turks table. Or even easier – Zamkă.

Movila Măgurii (satul Ţîghira, comuna Negurenii Vechi)The Magura Mound (Ţîghira village, commune Negurenii Vechi)

movila-magura

Cu o altitudine de 387,6 metri, Movila Măgurii poate fi văzută de departe, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă. Nu întîmplător, strămoşii au numit-o Măgura, ceea ce înseamnă, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. With an altitude of 387.6 meters, the Magura Mound can be seen from afar, soaring towering in her mysterious loneliness. Not incidentally, the ancestors called it Magura, which means, according to the Explanatory Dictionary of Romanian language, “large hill, isolated”. Until the second world war, there came the surrounding people, to mark the various religious holidays.